جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 17
شماره 17 سال 5
بهار 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

امروزه، صنایع پلیمری به¬منظور کاهش اثرات زیست¬محیطی، اقدام به تولید موادی جدید با منشاء طبیعی کرده-اند. در این راستا، دو نوع زیست¬پلیمر توسعه یافته است. اولین گروه زیست¬پلیمر¬ها، براساس ساختار¬های ماکرومولکولی موجود در طبیعت همچون سلولز، لیگنین، نشاسته، آلژینات و ... بوده که اغلب آن¬ها مشتقات حاصل از صنایع پایدار سلولزی می¬باشند. این ساختار¬های سرشار از اکسیژن، اگر¬چه، پایداری حرارتی کمی دارند، گرمای نسبتا کمی درطول احتراق آزاد کرده و اغلب توانایی تشکیل لایه¬ی زغالی را دارند. سایر زیست¬پلیمر¬ها بر پایه¬ی مولکول¬های سنتزی حاصل از منابع طبیعی می¬باشند. نه¬تنها پلیمر¬ها بلکه تمام مواد افزودنی مورد¬استفاده نیز باید برای اصلاح ویژگی¬ها و به¬منظور تحقق توسعه¬ی پایدار، دارای منشاء زیستی باشند. تحقیقات بی¬شماری به توسعه¬ی پلیمر¬های زیست¬کندسوز¬کننده¬ی حاصل از منابع اولیه¬ی مختلف، اختصاص یافته است. این پلیمر¬های زیست¬کندسوز-کننده را می¬توان به¬تنهایی و یا به¬عنوان جزئی از یک سیستم پیچیده¬تر استفاده کرد. این امر به¬ویژه برای مولکول-های سرشار از فسفر نظیر DNA یا فیتیک اسید و مولکول¬های دارای لایه¬ی زغالی مانند لیگنین صدق می¬کند. تمامی تحقیقات بررسی شده در این مقاله، نشان¬دهنده¬ی هدف اصلی در دستیابی و توسعه¬ی 100% مواد زیستی مناسب در کاربرد¬هایی است که به سطح زیادی از کندسوز¬کنندگی نیاز دارند. زیست¬مولکول¬های مختلف حاصل از صنایع سلولزی نیز مورد توجه ویژه در کندسوز¬کنندگی می¬باشند.
مهرنوش توکلی - علی قاسمیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : پلیمر¬های زیست¬کندسوز¬کننده، ، زیست¬توده، ، لایه¬ی زغالی، ، لیگنین، ، صنایع سلولزی ،
در مقاله حاضر به بررسي کاربرد پليمرهاي مختلف در زمينه پزشکي بازساختي (regenerative medicine) پرداخته مي¬شود. پزشکي بازساختي به عنوان شاخه‌اي از علم نوين پزشکي با هدف ترميم و احياي بافت، ارگان يا اندام آسيب‌ديده و حتي در مواردي از دست رفته مي‌باشد. استفاده از سلول‌هاي بنيادي (stem cells) براي درمان بيماري‌هاي مختلف يکي از موضوعات جالب توجه در پزشکي بازساختي مي‌باشد. با توجه به حساسيت بالاي چگونگي استفاده و نيز حمل و ‌نقل اين سلول‌ها روش‌هاي مختلفي براي اين منظور پيشنهاد شده است که شامل روش‌هاي قديمي‌تر مانند سلول درماني (cell therapy) و روش‌هاي نوين مبتني بر استفاده از داربست‌ها و سطوح هوشمند مي‌باشد. براي ساخت داربست‌ها بازه‌ي وسيعي از پليمرهاي طبيعي و سنتزي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. براي ساخت سطوح هوشمند، روش‌هاي اصلاح سطح مورد‌توجه قرار گرفته‌اند که براي اين منظور از پليمرهاي پاسخگو به محرک‌هاي مختلف به شکل برس‌هاي پليمري بر سطح استفاده مي‌شود.
الهام سبزی دیزجیکان - مرتضی نصیری - فرهنگ عباسی
DOI : 0
کلمات کلیدی : پزشکي بازساختي ، پليمرهاي هوشمند ، فناوري ورقه سلولي ، اصلاح سطح
بخش مهم فرآیندها در شناسایی علائم مولکولی با روش¬های آزمایشگاهی پیچیده انجام می¬شود. آنچه امروزه قابل مشاهده است، مربوط به بهره¬برداری از دستاوردها و ترکیب آن¬ها به عنوان، فناوری¬های جدید قابل دسترس می¬باشند. انجام این هدف نیازمند پیشرفت فناوری¬های 100-1 نانومتر می¬باشد تا بتوانند در تجسم و حس برهمکنش¬های بین گیرنده¬ها و اجزای خاص کمک کند. نقاط کوانتومی گرافن با سهولت تولید و زیست سازگاری و سمیت کم قابل استفاده این در همه زمینه¬ها شده است. این نوع نقاط کوانتومی، حاوی گروه¬های عاملی کربوکسیلیک اسید در سطح خود هستند که قابلیت تعویض با گروه¬های عاملی دیگر را داشته و موجب حلالیت بسیار بالا آن¬ها در آب شده است. همچنین آن-ها را برای عامل¬دار کردن با مواد آلی مختلف مثل پلیمرها، مناسب کرده است. قالبگیــری مولکولــی روشی ســریع و دقیــق بــرای تشــخیص مولكولها و یکــی از مهمتریــن روشهــای تشــخیص و تعییــن کمــی آنها می¬باشد. استفاده از حسگر پلیمرهای قالب مولکولی بر پایه نقاط کوانتومی گرافن به جهت گزینش¬پذیری و حساسیت بالا و همچنین قابلیت انحلال در محیط¬های آبی، موجب عملکرد بالای آن¬ها استفاده در اکثر زمینه¬های تشخیص و اندازه¬گیری شده است.
محمد رضا میلانی حسینی - پریزاد محمدنژاد - الهه جباری
DOI : 0
کلمات کلیدی : نقاط کوانتومی گرافن ، پلیمرهای قالب مولکولی ، حسگر
با توجه به افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش فعالیت های اقتصادی در جهان، تقاضای مصرف آب به طور چشمگیری افزایش یافته است. آب های دریا دو سوم سطح زمین را پوشش می دهند، بنابراین استفاده از این منابع برای تامین آب آشامیدنی منطقی بوده و می تواند یک مولفه مهم برای حل مشکل کمبود آب باشد .علاوه بر این، فن‌آوری های موجود برای تصفیه آب، برای برآورده شدن نیازهای خاصی از کیفیت آب وجود دارد، بنابراین استفاده مجدد از آب مصرف شده برای رفع مسئله کمبود آب می تواند مورد بررسی های بیشتر قرار گیرد. در سال های اخیر چارچوب های آلی فلزی به علت شیمی جالب و کاربردهای بالقوه آنها مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. در علم جداسازی، محققان چارچوب های آلی - فلزی را به طور گسترده ای برای جداسازی گازها و تصفیه آب مورد بررسی قرار داده اند. در این مقاله، هدف بر آن است تا امکان استفاده از چارچوب های آلی - فلزی برای نمک زدایی غشایی را مورد بررسی قرار گیرد. لذا، پس از معرفی مختصر چارچوب های آلی - فلزی، روش‌های متعددی برای تهیه غشاهای چارچوب های آلی - فلزی، تکنیک های شیرین سازی آب و روش های کاربرد چارچوب های آلی - فلزی و در نهایت غشاهای چارچوب های آلی - فلزی برای کاربردهای مختلف آب مانند آب شیرین کن، نانو فیلترینگ، اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون مورد بررسی قرار می گیرد. استفاده از چارچوب های آلی - فلزی به عنوان غشاء در تصفیه آب، در مقایسه با کاربردهای دیگر مثل جداسازی گازها، هنوز در مرحله ابتدایی خود هستند.
یوسفعلی قربانی - سید مهدی قریشی - میلاد غنی
DOI : 0
کلمات کلیدی : : چارچوب های آلی – فلزی، غشاء، نمک زدایی، آب دریا
یکی از مهمترین شاخه های علوم داروسازی، دارورسانی هدفمند می¬باشد که در سال های اخیر توجه پژوهشگران را جلب نموده است. نکته ای که محققین را به سمت دارورسانی هدفمند سوق می دهد، افزایش میزان اثر بخشی دارو و کاهش سمیت دارو به وسیله ی حامل های دارورسانی است. در این مقاله، انواع حامل های دارورسانی مورد بررسی قرار میگیرد که اهمیت دارورسانی و رهایش دارو را به خوبی نشان می دهند.
آیدا چنگائی - محمد رضا میلانی حسینی - نصیبه سعیدزاده امیری
DOI : 0
کلمات کلیدی : سیستمهای دارورسانی ، حامل های نانو ، هدف گیری فعال ، نانو متخلخل ها
امروزه، فیلم های پلیمری و به ویژه پلی الفینی به طور گسترده ای در کاربردهای بسته بندی استفاده می شوند. اما معضل چسبندگی و ضریب اصطکاک بالای این فیلم ها، محدودیت هایی را در زمان تولید، بسته بندی و استفاده از مواد پلی الفینی ایجاد می کند. به-منظور برطرف کردن این مشکلات، از مواد افزودنی ضدچسبندگی/ لیزکننده در فیلم های پلی الفینی در طول فرایند استفاده می شود تا مشخصات سطح این فیلم ها اصلاح شود. در مقاله مروری حاضر، این مواد افزودنی و انواع مختلف آن ها معرفی شده و سازوکار عملکرد آن ها بیان می شود. همچنین، عوامل موثر بر عملکرد و انتخاب ماده لیزکننده یا ضدچسبندگی مناسب ارائه می شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که نوع و مقدار پلیمر و ماده افزودنی، دمای فرایند و محیط، ضخامت فیلم و حضور سایر مواد افزودنی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر عملکرد و انتخاب عامل افزودنی مناسب هستند.
زهره طاهرخانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ماده لیزکننده، ماده ضدچسبندگی، افزودنی های پلیمری، صنایع بسته بندی
آموزش پلیمر در کره جنوبی همگام با صنعتی شدن این کشور، پس از جنگ 1953 کره، با برنامه ریزی جدید توسعه یافته است. پیامدهای جنگ مانند تخریب وسایل تولید باید جبران میشد تا صنعتی شدن و توسعه صنایع پلاستیک روند پویایی پیدا کند. در این مقاله رویکردهای مختلف آموزش پلیمر در دانشگاه ها و انجمن های علمی کره جنوبی مورد بحث قرار می گیرد و به دوره های کوتاه مدت و آموزش پلیمر از طریق شبکه اینترنت پرداخته می شود. تولید صنعتی وسایل الکترونیکی (تلویزیون، تلفن های همراه)، صنایع خودرو سازی، و کشتی سازی نیاز به نیروی کار بسیار ماهر مهندسان و دانشمندان علوم دارد که مواد پلیمری لازم را در دسترس قرار دهند. توجه مردم کره به آموزش، از جمله آموزش پلیمر می تواند نقش مهمی در پیشرفت فعلی کره جنوبی داشته باشد.
هوری میوه چی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش پلیمر، کره

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
مدیر مسئول :مهرداد کوکبی
سردبیر :فاطمه گوهرپی
هیئت تحریریه :
شروین احمدی
فرامرز افشار طارمی
محمد حقیقت کیش
رامین خسروخاور
اعظم رحیمی
مهدی رزاقی کاشانی
فاطمه رفیع منزلت
احمد رمضانی
اکبر شجاعی
فرهنگ عباسی
مجید غیاث
محمد حسین نوید فامیلی
نادره گلشن ابراهیمی
حمیدرضا مقبلی
حمید میرزاده
ابراهیم واشقانی فراهانی
مهدی نکومنش حقیقی
سیده آرزو میرقاسمی
شاپا :2538-3345
شاپا الکترونیکی : 2588-3933

نمایه شده