ا

 • ابطحیان.سید حسین بررسی فرایند انعقاد خون بر روی زیست‌پلیمرها و مروری بر روش‌های سنجش خون‌سازگاری  آن‌ها [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • امام‌یاری. سهیلا مروری بر خوداجتماعی پپتیدها و کاربردهای آن [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • امجدی. عهدیه مروری بر خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1402]

آ

 • آریائی منفرد.محمد هادی ویژگی ها و کاربردهای انواع پلی اکریل آمیدها در کاغذسازی [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • آزادی.محمد مروری برفرایند تولید افزایشی با چاپگرهای پنج بعدی و کاربرد آن ها [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • آزادی.محمد مروری برکاربردها، فرایندهای طراحی و ساخت فرامواد با استفاده از فنون تولید افزایشی و چاپگرهای سه بعدی [ دوره6, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • آزادی.محمد معرفی مواد هوشمند حافظه دار ساخته‌شده با نانوفناوری و چاپگرهای چهاربعدی [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • آقاجانی.محمد جواد مروری بر جاذب های مبتنی بر چندسازه‌های حاوی چارچوب های آلی کووالانسی در روش های استخراج [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]

ب

 • باريكاني.مهدي مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی¬اتیلن¬ترفتالات(PET) به روش گلیکولیز و بررسی عوامل موثر بر این فرایند [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • بازگیر.حسین استفاده از ترکیبات هالوکربنی در ساخت کاتالیزور زیگلرناتا بر پایه منیزیم اتوکسید (مروری بر مطالعات) [ دوره6, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • باغخانی پور. محمدصابر مروری بر فناوری های غشایی در حال ظهور و پیشرفته برای تصفیه پساب [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • باغخانی پور. محمدصابر مروری بر پیشرفت‌های اخیر غشاهای مورد استفاده برای نانوصافش (NF) در حذف فلزات سنگین از پساب [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • براق جم.فرشته مروری بر خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • برجسته.محمد مهدی بررسی دو فرایند مهم فناوری هیدروژن زدایی پروپان و ضرورت استفاده از این فناوری در صنعت پتروشیمی ایران [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • برزین.جلال مروری بر غشاهای بر پایه پلی سولفون در جداسازی لیپوپروتئین با چگالی کم از خون [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • برزین.جلال بررسی فرایند انعقاد خون بر روی زیست‌پلیمرها و مروری بر روش‌های سنجش خون‌سازگاری  آن‌ها [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • بهرامیان.احمدرضا مروری بر نانوکپسوله کردن مواد تغییر فازی [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1396]
 • بهزادپور. معین مروری بر بهینه‌سازی فرمول‌بندی و سازوکار خودترمیمی پوشش‌های پلی‌اوره [ دوره7, شماره 3 - پاییز سال 1401]

پ

 • پورقاسمی.رضا اهمیت شاخه زنی پلی اتیلن به کمک فرآیندها [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1396]

ت

 • توکلی.مهرنوش منشاء و کاربرد پلیمر¬های زیست¬کندسوز¬کننده در صنایع سلولزی [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • توکلی.میترا داربست های پلیمری حاوی نانولوله ها ی کربنی در مهندسی بافت استخوان [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1396]
 • توکلی.میترا معرفی سیلیکا آیروژل‌ها و تهیه آن ها به روش سُل_ژل [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1399]

ج

 • جباری.الهه مروری بر حسگر پلیمرهای قالب مولکولی بر پایه نقاط کوانتومی گرافن [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • جمشیدی اول.حامد بررسی عملکرد نانوسیم‌ها در هدایت یونی الکترولیت‌های پلیمری حالت جامد برای باتری‌های یون لیتیوم [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • جمشیدی.هاجر مروری بر هیدروژل ها: انواع، روش های تهیه و کاربردها [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1396]
 • جوانشیر.شهرزاد سازوکارها و کاربردهای امیدوارکننده‌ی هیدروژل‌های الهام‌گرفته از صدف [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • جهان مردي.رضا مروری بر سازوکار عملکرد کرم های پلاستيک خوار ناجی محيط زیست [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • جهانی.یوسف اصلاح شیمیایی پلی الفین ها به روش اکستروژن واکنشی [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1396]

چ

 • چنگائی.آیدا مروری بر انواع روش های دارورسانی هدفمند [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]

ح

 • حسنوند.امیر مروری بر فناوری چاپ سه‌بعدی پلیمری: مواد، فرایند و راهبرد های طراحی برای کاربردهای پزشکی [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • حسینی. زینب سادات فرایندهای پلیمری در پرتو هوش‌ مصنوعی [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • حسینی.مرضیه پلیمرهای حافظه شکلی: ساختار، سازوکار، عملکرد و کاربردها [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • حسینی.مرضیه بررسی خواص و کاربرد انواع چسب‌های مورد استفاده در بدن [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • حکیم.شکوفه بررسی اثر الکترون دهنده های خارجی بر ریزساختار پل یپروپیلن سنتز شده به وسیله کاتالیزور زیگلر- ناتا [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1396]
 • حیدری. محمود مروری بر استفاده از رئولوژی در صنعت تولید پیشرانه‌های بر پایه پلیمر نیتروسلولز [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • حیدری. محمود مروری بر رئولوژی مواد منفجره پیوندی با پلیمر [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • حیدری.حمیدرضا مروری بر سازوکار، ساختار و کاربرد پلیمرهای حافظه شکلی [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • حیدری.حمیدرضا پلیمرهای حافظه شکلی: ساختار، سازوکار، عملکرد و کاربردها [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • حیدری.حمیدرضا بررسی خواص و کاربرد انواع چسب‌های مورد استفاده در بدن [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • حيدري.حميدرضا رئولوژی تعلیق‌های کلوییدی غلیظ [ دوره6, شماره 3 - پاییز سال 1400]

خ

 • خوبي آراني.زهرا مروري بر روش هاي اندازه گيري گرانروي کششي در سيالات پليمري [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • خوبي آراني.زهرا برق ريسي سلولز: روش و کاربردها [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • خوبي آراني.زهرا مروري بر روش هاي نيمه تجربي تعيين مشخصه برهم کنش فلوري- هاگينز در آميزه هاي پليمري [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • خوبي آراني.زهرا بازیافت تایرهای فرسوده [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1402]

د

 • دارابی.بهنام بررسی فرایند انعقاد خون بر روی زیست‌پلیمرها و مروری بر روش‌های سنجش خون‌سازگاری  آن‌ها [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • دارابی.بهنام مروری بر غشاهای بر پایه پلی سولفون در جداسازی لیپوپروتئین با چگالی کم از خون [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • دانش فر.زهرا رئولوژي تعليقی هاي پليمري: آخرين دستاوردها [ دوره6, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • دانش فر.زهرا غشاهای درون پلیمری برای استخراج فلزات خاکی نادر [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • دهقان. رحیم مروری بر غشاهای بر پایه پلی سولفون در جداسازی لیپوپروتئین با چگالی کم از خون [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • دهقان.رحیم بررسی فرایند انعقاد خون بر روی زیست‌پلیمرها و مروری بر روش‌های سنجش خون‌سازگاری  آن‌ها [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]

ر

 • رازانی.مبینا الکترولیت‌های پلیمری خودترمیم‌شونده مورد استفاده در باتری‌های لیتیومی [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • رجبی فر.نریمان اثر نانوذرات برچقرمه سازی اپوکسی [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • رحیمی. علیرضا مدل‌سازی رفتار لوله‌های کامپوزیتی زمینه پلیمری حامل سیال در معرض آتش‌ هیدروکربنی [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • رسولی.محمد خواص و روش‌های ساخت داربست‌ برای استفاده در مهندسی بافت [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • رفیع منزلت.فاطمه چارچوب های پلیمرهای آلی میکرومتخلخل [ دوره6, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • رفیع منزلت.فاطمه هیدروژل های شبکه دوتایی [ دوره6, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • رفیع منزلت.فاطمه نانوکامپوزیت های پلیمر/ نقاط کوانتومی و کاربردهای پزشکی آن ها [ دوره6, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • رفیع منزلت.فاطمه شبکه‌های پلیمری در ترکیبات متخلخل سلسله‌مراتبی کربن: سنتز، ویژگی‌ها و کاربردها [ دوره7, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • رئوف.جهانبخش چندسازه‌های پلی‌اکسومتالات/پلیمر مروری بر روش‌های سنتز و خواص آن‌ها [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • رئوف.جهانبخش مروری بر جاذب های مبتنی بر چندسازه‌های حاوی چارچوب های آلی کووالانسی در روش های استخراج [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]

ز

 • زمانی. زینب فروسیال ها: ويژگي، نحوه ساخت و كاربرد آن ها در صنایع پلیمری [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • زمانی.حسین بررسی دو فرایند مهم فناوری هیدروژن زدایی پروپان و ضرورت استفاده از این فناوری در صنعت پتروشیمی ایران [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]

س

 • ساوجبلاغی. فاطمه کاربرد زیست‌نانوکامپوزیت ها در بسته بندی مواد غذایی [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • سبزی دیزجیکان.الهام مروري بر کاربرد پليمرها در پزشکي بازساختي [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • سجادی.سماحه السادات مروری کوتاه بر پلیمرهای قالب مولکولی و کاربردهای آن ها [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1396]
 • سعیدزاده امیری.نصیبه مروری بر انواع روش های دارورسانی هدفمند [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • سلاحی.احسان مدل‌سازی رفتار لوله‌های کامپوزیتی زمینه پلیمری حامل سیال در معرض آتش‌ هیدروکربنی [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • سلیمی.سید حمید کارت های هوشمند پلیمری [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1396]

ش

 • شیرینی کردآبادی.زیبا شبکه‌های پلیمری در ترکیبات متخلخل سلسله‌مراتبی کربن: سنتز، ویژگی‌ها و کاربردها [ دوره7, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • شيخ.عباس عوامل موثر بر کارایی غشاهای استات سلولز در تصفیه آب [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1396]

ص

 • صالحی.حسن غشاهای دریچه هوشمند [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1396]
 • صباغی. سیدحمیدرضا شناخت و تبیین اصطلاحات فرایند ساخت  و ارزیابی تولید زیست‌پایدار-بخش اول؛ معرفي و تاريخچه [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • صباغی. سیدحمیدرضا شناخت و تبیین اصطلاحات فرایند ساخت و ارزیابی تولید زیست‌پایدار-بخش دوم؛ اصطلاحات [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • صباغی. سیدحمیدرضا تحلیل و بازنگرشی بر روش‌شناسیِ مدل‌های ریاضی، به‌منظور پیش‌بینی طول‌عمر قطعات لاستیکی به‌ویژه در درزگیرهایِ لوله‌هایِ پلاستیکی [ دوره7, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • صدرالدینی. محسن کامپوزیت های پلیمری حاوی الیاف پشم گوسفند با کاربرد عایق های حرارتی و صوتی: از معرفی تا کاربرد [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • صدرالدینی. محسن هیبریدها و کامپوزیت های پلیمر/چارچوب آلی-فلزی (Polymer/MOF): روش های سنتز و کاربردها [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1402]

ط

 • طالب پور.زهرا فروسیال ها: ويژگي، نحوه ساخت و كاربرد آن ها در صنایع پلیمری [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • طاهرخانی.زهره مروری بر مواد ضدچسبندگی و کاهنده اصطکاک در پلیمرها [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • طاهرخانی.زهره پلیمرهای سیلیکونی: مروری بر سنتز، خواص و کاربرد در غشاهای جداسازی گازها [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • طاهرخانی.زهره مخازن کامپوزیتی گاز طبیعی فشرده [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]
 • طاهرخانی.زهره بررسی عملکرد پلی الکترولیت های پلی اکریل آمید در کاربردهای تصفیه آب [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • طباطبائی.فرزانه مروری بر بازیافت مکانیکی پلی‌لاکتیک اسید: چالش‌ها و دستاوردهای اخیر [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]

ع

 • عالی خانی.احسان مروری بر الاستومرهای گرمانرم: انواع، خواص و کاربردها [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]
 • عالی خانی.احسان مروری بر انواع لاستیک سیلیکون و روش های پخت در دمای بالا [ دوره6, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • عباسی.فرهنگ مروري بر کاربرد پليمرها در پزشکي بازساختي [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • عباسی.محسن تأثیر پیرشدگی بر ریزساختار و خواص فیزیکی - مکانیکی پلیمر اپوکسی و کامپوزیت های آن [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1396]
 • عباسیان.علی تاملی در برنامه درسی کارشناسی مهندسی بسپار در نظام آموزش عالی ایران: بهره‌گیری از رویکرد CDIO در تربیت مهندس [ دوره6, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • عباسیان.علی شناخت و تبیین اصطلاحات فرایند ساخت  و ارزیابی تولید زیست‌پایدار-بخش اول؛ معرفي و تاريخچه [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • عباسیان.علی شناخت و تبیین اصطلاحات فرایند ساخت و ارزیابی تولید زیست‌پایدار-بخش دوم؛ اصطلاحات [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • عباسیان.علی تحلیل و بازنگرشی بر روش‌شناسیِ مدل‌های ریاضی، به‌منظور پیش‌بینی طول‌عمر قطعات لاستیکی به‌ویژه در درزگیرهایِ لوله‌هایِ پلاستیکی [ دوره7, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • عبدوس.مجید کاربرد هيدروژل‌های نانوکامپوزیتی مبتنی بر‌ زیست‌پلیمرها در سامانه‌های دارورسانی [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • عبدوس.مجید مروری بر هیدروژل‌های حاوی الیاف در سامانه‌های دارورسانی [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • عبدوس.مجید بررسی اندازه ذرات نانوحامل‌های دارویی پایه کیتوسان برای رهایش داروی ضد تومور 5 فلورواوراسیل [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • عبدوس.مجید بررسی رهایش نانوحامل‌های دارویی پایه کیتوسان در درمان تومورهای سرطانی [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • عسکری.فهیمه مروری بر روش های بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتالات (PET) [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1396]
 • علم.امیر مروری بر فناوری های غشایی در حال ظهور و پیشرفته برای تصفیه پساب [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • علم.امیر مروری بر پیشرفت‌های اخیر غشاهای مورد استفاده برای نانوصافش (NF) در حذف فلزات سنگین از پساب [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • علمدارنژاد.غزاله هیدروژل های نانوکامپوزیتی حافظه شکلی اکريلاتی حساس به تحریک دمایی [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • علمداری.امین هیبریدها و کامپوزیت های پلیمر/چارچوب آلی-فلزی (Polymer/MOF): روش های سنتز و کاربردها [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • علیزاده اقدم.مینا اندازه‌گیری بلورینگی پلیمرها توسط گرماسنج روبشی تفاضلی (2) [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1402]

غ

 • غنی.میلاد مروری بر مطالعه و بررسی کاربرد چارچوب های آلی- فلزی نانوساختار به عنوان غشاء در نمک زدایی از آب دریا [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • غنی.میلاد مروری بر روش‌های پوشش‌دهی پلیمرهای زیست سازگار و جدید در فن حساس و سریع میکرواستخراج فیلم نازک [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • غنی.میلاد مروری بر فنون میکرو استخراج مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی [ دوره6, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • غنی.میلاد پلیمرهای قالب مولکولی برای به کارگیری در روش استخراج فاز جامد: مروری بر روش‌های سنتز، پیشرفت‌های اخیر و نگاهی به آینده [ دوره6, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • غنی.میلاد چندسازه‌های پلی‌اکسومتالات/پلیمر مروری بر روش‌های سنتز و خواص آن‌ها [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • غنی.میلاد مروری بر جاذب های مبتنی بر چندسازه‌های حاوی چارچوب های آلی کووالانسی در روش های استخراج [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • غنی.میلاد چندسازه‌های حاوی چارچوب‌های فلز-آلی/چارچوب‌های آلی-کووالانسی: مروری بر روش‌های ساخت و کاربردها [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1402]

ف

 • فرخ پور.مهناز معرفی مواد هوشمند حافظه دار ساخته‌شده با نانوفناوری و چاپگرهای چهاربعدی [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]

ق

 • قادری.حمیدرضا مروری بر غشاهای بر پایه پلی سولفون در جداسازی لیپوپروتئین با چگالی کم از خون [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • قادری.حمیدرضا بررسی فرایند انعقاد خون بر روی زیست‌پلیمرها و مروری بر روش‌های سنجش خون‌سازگاری  آن‌ها [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • قاسمی.اعظم مروری بر کاربرد مواد مرکب پلیمری در تولید پوشش هاي حفاظتي [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1396]
 • قاسمیان.علی منشاء و کاربرد پلیمر¬های زیست¬کندسوز¬کننده در صنایع سلولزی [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • قربانی.یوسفعلی مروری بر مطالعه و بررسی کاربرد چارچوب های آلی- فلزی نانوساختار به عنوان غشاء در نمک زدایی از آب دریا [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • قریشی.سید مهدی مروری بر مطالعه و بررسی کاربرد چارچوب های آلی- فلزی نانوساختار به عنوان غشاء در نمک زدایی از آب دریا [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • قهرمانی. مارال الکترولیت‌های پلیمری خودترمیم‌شونده مورد استفاده در باتری‌های لیتیومی [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]

ک

 • کاشانیان.سهیلا خواص و روش‌های ساخت داربست‌ برای استفاده در مهندسی بافت [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • کاویان.مرضیه چندسازه‌های پلی‌اکسومتالات/پلیمر مروری بر روش‌های سنتز و خواص آن‌ها [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • کاویان.مرضیه چندسازه‌های حاوی چارچوب‌های فلز-آلی/چارچوب‌های آلی-کووالانسی: مروری بر روش‌های ساخت و کاربردها [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • کبریت چی.عباس بررسي انواع رزين پلي بوتادي ان با انتهاي پرانرژي نیترا تدار شده (HTPB) هيدروکسيل و خواص پيشرانه جامد مرکب بر پايه آن [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1396]
 • کرمی.امیر بررسی راهکارهای ارتقای خواص رئولوژیکی و ضدرسوب غشاهای مورداستفاده در تصفیه‌ی آب [ دوره6, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • کرمی.ماندانا بررسی اندازه ذرات نانوحامل‌های دارویی پایه کیتوسان برای رهایش داروی ضد تومور 5 فلورواوراسیل [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • کرمی.ماندانا بررسی رهایش نانوحامل‌های دارویی پایه کیتوسان در درمان تومورهای سرطانی [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • کرمی.محمدحسین کاربرد هيدروژل‌های نانوکامپوزیتی مبتنی بر‌ زیست‌پلیمرها در سامانه‌های دارورسانی [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • کرمی.محمدحسین مروری بر هیدروژل‌های حاوی الیاف در سامانه‌های دارورسانی [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • کرمی.محمدحسین بررسی اندازه ذرات نانوحامل‌های دارویی پایه کیتوسان برای رهایش داروی ضد تومور 5 فلورواوراسیل [ دوره8, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • کرمی.محمدحسین بررسی رهایش نانوحامل‌های دارویی پایه کیتوسان در درمان تومورهای سرطانی [ دوره8, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • کلایی.محمد رضا مروري بر سينتيك پخت نانوکامپوزیت های اپوکسی/خاک رس [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • کلایی.محمدرضا کاربرد هيدروژل‌های نانوکامپوزیتی مبتنی بر‌ زیست‌پلیمرها در سامانه‌های دارورسانی [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • کلایی.محمدرضا مروری بر هیدروژل‌های حاوی الیاف در سامانه‌های دارورسانی [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • کوهمره.غلامعلي نانوکامپوزیت های پلیمر/ نقاط کوانتومی و کاربردهای پزشکی آن ها [ دوره6, شماره 4 - زمستان سال 1400]

گ

م

 • محسن زاده.رسول تحلیل و توزیع تنش در چرخ دنده‌های پلیمری [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • محسن زاده.رسول آخرین پیشرفت‌ها برای افزایش عملکرد چرخ‌دنده‌های پلیمری در زمینه اصلاح هندسه دنده [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]
 • محسن زاده.رسول تقويت آميخته پلي‌استال-ترموپلاستيک پلي‌يورتان براي استفاده در براکت سپر [ دوره6, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • محسن زاده.رسول مروری بر روش‌های بررسی و عملکرد چرخ‌دنده‌های پلیمری [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • محسن زاده.رسول مروری بر روش‌های تعیین تنش تماسی در چرخ‌دنده‌های پایه پلیمری [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • محمدنژاد.پریزاد مروری بر حسگر پلیمرهای قالب مولکولی بر پایه نقاط کوانتومی گرافن [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • محمدی اسفرجانی.ستار مروری بر مواد خودترمیم شونده پلیمری و كاربردهاي آن ها در صنعت [ دوره6, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • محمدی.مهرنوش مروری بر غشاهای جدید اسمز معکوس و کاربردهای آن [ دوره6, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • مرادی.امید کاربرد هيدروژل‌های نانوکامپوزیتی مبتنی بر‌ زیست‌پلیمرها در سامانه‌های دارورسانی [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • مرادی.امید مروری بر هیدروژل‌های حاوی الیاف در سامانه‌های دارورسانی [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • مسعودی.معصومه پوشش های نانوکامپوزیتی سل-ژل بر پایه سیلیکا حاوی بازدارنده خوردگی [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1396]
 • معروف خانی.مهشید کاربرد زیست‌نانوکامپوزیت ها در بسته بندی مواد غذایی [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • مقبلی.محمد رضا کاربرد شبیه سازی دینامیک مولکولی در سامانه های پلیمری [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1396]
 • مقصود.زهرا مروری بر شبکه های پلی‌یورتان – اپوکسی و نانوکامپوزیت آن‌ها [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • ملائکه.پدرام لوله های پلی اتیلنی با دیواره های موجدار [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1396]
 • منجم زاده.فرناز میکرو کره ها، روش های ساخت، مشخصه يابی و کاربرد آن ها در دارورسانی [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]
 • موبدی.حمید سامانه های دارورسانی تشکیل شونده درجا [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1396]
 • موسوی آقاباقر. سیدامیرحسین مروری بر سازوکار عملکرد کرم های پلاستيک خوار ناجی محيط زیست [ دوره7, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • موسوی.نیلوفرسادات مواد با دسترسی محدود (RAMs): نوع، سازوکار و کاربرد [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • مهرجو. فرزاد مروری بر کاربرد نقاط کوانتومی کربن (CQDs) در فناوری های غشایی [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • مهرجو. فرزاد غشاهای کامپوزیتی مبتنی بر گرافن برای نانوصافش: عملکرد و چشم‌اندازهای آینده [ دوره7, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • مهرجو. فرزاد مروری بر فناوری های غشایی در حال ظهور و پیشرفته برای تصفیه پساب [ دوره8, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • مهرجو. فرزاد مروری بر پیشرفت‌های اخیر غشاهای مورد استفاده برای نانوصافش (NF) در حذف فلزات سنگین از پساب [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • میرزایی.اکبر سازوکارها و کاربردهای امیدوارکننده‌ی هیدروژل‌های الهام‌گرفته از صدف [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • میرزایی.غزاله سازوکارها و کاربردهای امیدوارکننده‌ی هیدروژل‌های الهام‌گرفته از صدف [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • میلانی حسینی.سید محمد رضا مروری بر حسگر پلیمرهای قالب مولکولی بر پایه نقاط کوانتومی گرافن [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • میلانی حسینی.سید محمد رضا مروری بر انواع روش های دارورسانی هدفمند [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • میلانی حسینی.سید محمد رضا مروری بر روش‌های پیش‌بینی و تخمین ویژگی نمونه‌ها با استفاده از روش‌های تجزیه‌ای و الگوریتم‌های یادگیری ماشین [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]
 • میوه چی.هوری آموزش پلیمر در کره [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • میوه چی.هوری آموزش پلیمر در ژاپن [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • میوه چی.هوری آموزش دانشگاهی پلیمر در تایلند [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • میوه چی.هوری آسیب های پر ضرر به سلامت و بهداشت انسان در تماس بامیکرو و نانو پلاستیک‌ها [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1400]

ن

 • ناجی.لیلا کاربرد نانوساختارهای پلی آنیلین در ابزار تولید و ذخیره انرژی [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1396]
 • ندیری نیری. مهری مواد شیمیایی و افزودنی های مورد استفاده در صنعت لاستیک [ دوره8, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • نصیری.مرتضی مروري بر کاربرد پليمرها در پزشکي بازساختي [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • نصیری.مرتضی مروری بر میکروحباب‌ها و کاربردهای آن در پزشکی [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • نقیب.سید مرتضی مروری بر روش های ساخت نانوکامپوزیت بر پایه کیتوسان در دارورسانی [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1396]
 • نقیب.سید مرتضی رهایش کنترل شده موضعی دارو با استفاده از کاشتنی های پلیمری [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • نقیب.سید مرتضی مروری بر کاربرد نانوذرات مغناطیسی با پوشش پلیمری در مهندسی بافت [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]
 • نوزاد بناب.احسان مروری بر روش‌های بررسی و عملکرد چرخ‌دنده‌های پلیمری [ دوره7, شماره 4 - زمستان سال 1401]

ه

 • همتیان دامغانی.مهدی مروری بر بهینه‌سازی فرمول‌بندی و سازوکار خودترمیمی پوشش‌های پلی‌اوره [ دوره7, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • هنرکار.هنگامه مروری بر پلی یورتان های پایه آبی [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1395]
 • هنرکار.هنگامه مروری بر آلکیدها و روغن های گیاهی [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1396]
 • هنرکار.هنگامه مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی¬اتیلن¬ترفتالات(PET) به روش گلیکولیز و بررسی عوامل موثر بر این فرایند [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • هنرکار.هنگامه مروری برهیبریدهای پلی یورتان های پایه آبی/آکریلات [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1397]

ی

 • یعقوبی.زهرا مروری بر روش های اندازه گیری سریع مقاومت در برابر رشد آهسته ترک پلی اتیلن سنگین [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]