آ

 • آریائی منفرد.محمد هادی ویژگی ها و کاربردهای انواع پلی اکریل آمیدها در کاغذسازی [ دوره5, شماره 19 - پاییز سال 1399]
 • آزادی.محمد مروری برفرایند تولید افزایشی با چاپگرهای پنج بعدی و کاربرد آن ها [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1400]
 • آزادی.محمد مروری برکاربردها، فرایندهای طراحی و ساخت فرامواد با استفاده از فنون تولید افزایشی و چاپگرهای سه بعدی [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1400]

ب

 • بازگیر.حسین استفاده از ترکیبات هالوکربنی در ساخت کاتالیزور زیگلرناتا بر پایه منیزیم اتوکسید (مروری بر مطالعات) [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1400]
 • بهرامیان.احمدرضا مروری بر نانوکپسوله کردن مواد تغییر فازی [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1396]

پ

 • پورقاسمی.رضا اهمیت شاخه زنی پلی اتیلن به کمک فرآیندها [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1396]

ت

 • توکلی.مهرنوش منشاء و کاربرد پلیمر¬های زیست¬کندسوز¬کننده در صنایع سلولزی [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]
 • توکلی.میترا داربست های پلیمری حاوی نانولوله ها ی کربنی در مهندسی بافت استخوان [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1396]
 • توکلی.میترا معرفی سیلیکا آیروژل‌ها و تهیه آن ها به روش سُل_ژل [ دوره5, شماره 19 - پاییز سال 1399]

ج

 • جباری.الهه مروری بر حسگر پلیمرهای قالب مولکولی بر پایه نقاط کوانتومی گرافن [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]
 • جمشیدی اول.حامد بررسی عملکرد نانوسیم‌ها در هدایت یونی الکترولیت‌های پلیمری حالت جامد برای باتری‌های یون لیتیوم [ دوره5, شماره 19 - پاییز سال 1399]
 • جمشیدی.هاجر مروری بر هیدروژل ها: انواع، روش های تهیه و کاربردها [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1396]
 • جهانی.یوسف اصلاح شیمیایی پلی الفین ها به روش اکستروژن واکنشی [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1396]

چ

 • چنگائی.آیدا مروری بر انواع روش های دارورسانی هدفمند [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]

ح

 • حکیم.شکوفه بررسی اثر الکترون دهنده های خارجی بر ریزساختار پل یپروپیلن سنتز شده به وسیله کاتالیزور زیگلر- ناتا [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1396]

خ

 • خوبي آراني.زهرا مروري بر روش هاي اندازه گيري گرانروي کششي در سيالات پليمري [ دوره5, شماره 18 - تابستان سال 1399]
 • خوبي آراني.زهرا برق ريسي سلولز: روش و کاربردها [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1400]

د

 • دانش فر.زهرا رئولوژي تعليقی هاي پليمري: آخرين دستاوردها [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1400]

ر

س

ش

 • شيخ.عباس عوامل موثر بر کارایی غشاهای استات سلولز در تصفیه آب [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1396]

ص

 • صالحی.حسن غشاهای دریچه هوشمند [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1396]

ط

 • طاهرخانی.زهره مروری بر مواد ضدچسبندگی و کاهنده اصطکاک در پلیمرها [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]
 • طاهرخانی.زهره پلیمرهای سیلیکونی: مروری بر سنتز، خواص و کاربرد در غشاهای جداسازی گازها [ دوره5, شماره 19 - پاییز سال 1399]
 • طاهرخانی.زهره پلیمرهای سیلیکونی: مروری بر سنتز، خواص و کاربرد در غشاهای جداسازی گازها [ دوره5, شماره 19 - پاییز سال 1399]
 • طاهرخانی.زهره مخازن کامپوزیتی گاز طبیعی فشرده [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]
 • طاهرخانی.زهره بررسی عملکرد پلی الکترولیت های پلی اکریل آمید در کاربردهای تصفیه آب [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1400]

ع

 • عالی خانی.احسان مروری بر الاستومرهای گرمانرم: انواع، خواص و کاربردها [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]
 • عباسی.فرهنگ مروري بر کاربرد پليمرها در پزشکي بازساختي [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]
 • عباسی.محسن تأثیر پیرشدگی بر ریزساختار و خواص فیزیکی - مکانیکی پلیمر اپوکسی و کامپوزیت های آن [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1396]
 • عسکری.فهیمه مروری بر روش های بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتالات (PET) [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1396]
 • علمدارنژاد.غزاله هیدروژل های نانوکامپوزیتی حافظه شکلی اکريلاتی حساس به تحریک دمایی [ دوره5, شماره 18 - تابستان سال 1399]

غ

 • غنی.میلاد مروری بر مطالعه و بررسی کاربرد چارچوب های آلی- فلزی نانوساختار به عنوان غشاء در نمک زدایی از آب دریا [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]
 • غنی.میلاد مروری بر روش‌های پوشش‌دهی پلیمرهای زیست سازگار و جدید در فن حساس و سریع میکرواستخراج فیلم نازک [ دوره5, شماره 18 - تابستان سال 1399]
 • غنی.میلاد مروری بر فنون میکرو استخراج مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1400]

ق

 • قاسمی.اعظم مروری بر کاربرد مواد مرکب پلیمری در تولید پوشش هاي حفاظتي [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1396]
 • قاسمیان.علی منشاء و کاربرد پلیمر¬های زیست¬کندسوز¬کننده در صنایع سلولزی [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]
 • قربانی.یوسفعلی مروری بر مطالعه و بررسی کاربرد چارچوب های آلی- فلزی نانوساختار به عنوان غشاء در نمک زدایی از آب دریا [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]
 • قریشی.سید مهدی مروری بر مطالعه و بررسی کاربرد چارچوب های آلی- فلزی نانوساختار به عنوان غشاء در نمک زدایی از آب دریا [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]

ک

 • کبریت چی.عباس بررسي انواع رزين پلي بوتادي ان با انتهاي پرانرژي نیترا تدار شده (HTPB) هيدروکسيل و خواص پيشرانه جامد مرکب بر پايه آن [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1396]
 • کلایی.محمد رضا مروري بر سينتيك پخت نانوکامپوزیت های اپوکسی/خاک رس [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1400]

م

 • محسن زاده.رسول تحلیل و توزیع تنش در چرخ دنده‌های پلیمری [ دوره5, شماره 18 - تابستان سال 1399]
 • محسن زاده.رسول آخرین پیشرفت‌ها برای افزایش عملکرد چرخ‌دنده‌های پلیمری در زمینه اصلاح هندسه دنده [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]
 • محمدنژاد.پریزاد مروری بر حسگر پلیمرهای قالب مولکولی بر پایه نقاط کوانتومی گرافن [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]
 • محمدی اسفرجانی.ستار مروری بر مواد خودترمیم شونده پلیمری و كاربردهاي آن ها در صنعت [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1400]
 • مسعودی.معصومه پوشش های نانوکامپوزیتی سل-ژل بر پایه سیلیکا حاوی بازدارنده خوردگی [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1396]
 • مقبلی.محمد رضا کاربرد شبیه سازی دینامیک مولکولی در سامانه های پلیمری [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1396]
 • مقصود.زهرا مروری بر شبکه های پلی‌یورتان – اپوکسی و نانوکامپوزیت آن‌ها [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1400]
 • ملائکه.پدرام لوله های پلی اتیلنی با دیواره های موجدار [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1396]
 • منجم زاده.فرناز میکرو کره ها، روش های ساخت، مشخصه يابی و کاربرد آن ها در دارورسانی [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]
 • موبدی.حمید سامانه های دارورسانی تشکیل شونده درجا [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1396]
 • موسوی.نیلوفرسادات مواد با دسترسی محدود (RAMs): نوع، سازوکار و کاربرد [ دوره5, شماره 18 - تابستان سال 1399]
 • میلانی حسینی.سید محمد رضا مروری بر حسگر پلیمرهای قالب مولکولی بر پایه نقاط کوانتومی گرافن [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]
 • میلانی حسینی.سید محمد رضا مروری بر انواع روش های دارورسانی هدفمند [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]
 • میلانی حسینی.سید محمد رضا مروری بر روش‌های پیش‌بینی و تخمین ویژگی نمونه‌ها با استفاده از روش‌های تجزیه‌ای و الگوریتم‌های یادگیری ماشین [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]
 • میوه چی.هوری آموزش پلیمر در کره [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]
 • میوه چی.هوری آموزش پلیمر در ژاپن [ دوره5, شماره 18 - تابستان سال 1399]
 • میوه چی.هوری آموزش دانشگاهی پلیمر در تایلند [ دوره5, شماره 19 - پاییز سال 1399]
 • میوه چی.هوری آسیب های پر ضرر به سلامت و بهداشت انسان در تماس بامیکرو و نانو پلاستیک‌ها [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1400]

ن

 • ناجی.لیلا کاربرد نانوساختارهای پلی آنیلین در ابزار تولید و ذخیره انرژی [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1396]
 • نصیری.مرتضی مروري بر کاربرد پليمرها در پزشکي بازساختي [ دوره5, شماره 17 - بهار سال 1399]
 • نصیری.مرتضی مروری بر میکروحباب‌ها و کاربردهای آن در پزشکی [ دوره5, شماره 18 - تابستان سال 1399]
 • نقیب.سید مرتضی مروری بر روش های ساخت نانوکامپوزیت بر پایه کیتوسان در دارورسانی [ دوره2, شماره 7 - پاییز سال 1396]
 • نقیب.سید مرتضی رهایش کنترل شده موضعی دارو با استفاده از کاشتنی های پلیمری [ دوره5, شماره 19 - پاییز سال 1399]
 • نقیب.سید مرتضی مروری بر کاربرد نانوذرات مغناطیسی با پوشش پلیمری در مهندسی بافت [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]

ه

 • هنرکار.هنگامه مروری بر آلکیدها و روغن های گیاهی [ دوره2, شماره 6 - تابستان سال 1396]

ی

 • یعقوبی.زهرا مروری بر روش های اندازه گیری سریع مقاومت در برابر رشد آهسته ترک پلی اتیلن سنگین [ دوره5, شماره 20 - زمستان سال 1399]