• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - کاربرد نانوکامپوزیت¬های ضدمیکروب بر پایه نانوذرات نقره در صنایع بسته بندی مواد غذایی
    بدون شک سلامت مواد غذایی یکی از موضوعات مهم و حیاتی در زندگی بشر است. به همین دلیل بسته بندی و نگه-داری مواد غذایی که عدم توجه به آن، علاوه بر تأثیر روی سلامت مواد غذایی، موجب زیان های اقصادی فراوان نیز می شود، امروزه به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مواد ن چکیده کامل
    بدون شک سلامت مواد غذایی یکی از موضوعات مهم و حیاتی در زندگی بشر است. به همین دلیل بسته بندی و نگه-داری مواد غذایی که عدم توجه به آن، علاوه بر تأثیر روی سلامت مواد غذایی، موجب زیان های اقصادی فراوان نیز می شود، امروزه به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مواد نانوکامپوزیتی پلیمری، به دلیل کاهش هزینه ها، افزایش ماندگاری مواد غذایی و همچنین مقاومت این نانومواد در مقابل عوامل محیطی، می توانند به عنوان ابزاری قدرتمند در بهبود اقتصاد، نقش مهمی ایفا کنند. در این مقاله به بررسی نانوذرات نقره كه یکی از پرکاربردترین نانوذرات در صنایع غذایی است، پرداخته شده که در بسته بندی مواد غذایی، به عنوان عامل ضدمیکروبی قوی ظاهر می شود. همچنین ویژگی های ابعادی، سازوكار مقابله نانوذرات نقره با باکتری های موجود در مواد غذایی و جابجایی این نانوذرات از بسته بندی به داخل مواد غذایی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در پایان می توان گفت که امروزه بهترین گزینه برای افزایش امنیت و سلامت مواد غذایی و همچنین بهداشتی مصرفی، استفاده از نانوکامپوزیت های بر پایه نانوذرات نقره است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - روش های تولید، ویژگی¬ها، سنتز و کاربرد نانوذرات ژلاتین در دارورسانی
    در میان نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر، پروتئین ها به دلیل خواص منحصربه فردشان، بیشتر مورد توجه واقع شده اند. یکی از مواد پروتئینی که در ساخت نانوذرات، مورد توجه قرار می گیرد، ژلاتین است که دارای مزایایی از جمله زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری، سمیت کم تر و گروه های فعا چکیده کامل
    در میان نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر، پروتئین ها به دلیل خواص منحصربه فردشان، بیشتر مورد توجه واقع شده اند. یکی از مواد پروتئینی که در ساخت نانوذرات، مورد توجه قرار می گیرد، ژلاتین است که دارای مزایایی از جمله زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری، سمیت کم تر و گروه های فعال فراوان در دسترس برای اتصال مولکول های هدف است. بنابراین دارای کاربردهای فراوانی در دارورسانی است. در این بررسی انواع نانوذرات پلیمری، ساختار ژلاتین، روش های سنتز نانوذرات ژلاتین و کاربرد ژلاتین در دارورسانی را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - اممروری بر روش¬های صنعتی استخراج لیگنین از مایع سیاه پخت خمیر کاغذ و کاربردهای صنعتی آن
    لیگنین بعد از سلولز فراوان ترین پلیمر زیستی طبیعی است و یکی از منابع مهمترکیبات آروماتیک در روی زمین محسوب می شود. لیگنین درشت مولکول فنولی و دارای ساختار پیچیده ای است که بسته به نوع گیاه و فرایند جداسازی، ساختار مولکولی آن به طور قابل توجهی تغییر می کند. لیگنینعمدتاً چکیده کامل
    لیگنین بعد از سلولز فراوان ترین پلیمر زیستی طبیعی است و یکی از منابع مهمترکیبات آروماتیک در روی زمین محسوب می شود. لیگنین درشت مولکول فنولی و دارای ساختار پیچیده ای است که بسته به نوع گیاه و فرایند جداسازی، ساختار مولکولی آن به طور قابل توجهی تغییر می کند. لیگنینعمدتاً در فرایندتولید خمیرکاغذ به عنوان محصول جانبی به دست می آید.در حال حاضر بخش عمده این ماده در کاربردهای با ارزش افزوده بالا استفاده نمی شود. وابستگی شدید صنعت به منابع فسیلی برای تولید سوخت و مواد شیمیایی مشکلاتی از جمله کاهش منابع فسیلی سوخت، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش آلودگی های زیست محیطیبه همراه داشته است که برای رفع این مشکلات تلاش های زیادی برای تبدیل زیست توده بهسوخت های زیستی و مواد شیمیایی شده است؛با اینکه فناوری های تبدیل کربوهیدرات ها به مواد با ارزش افزوده مانند خمیروکاغذ، مونومرهای قند و اتانول، توسعه زیادی یافته است.در این مقاله ابتدا به ساختار وویژگی-های لیگنینپرداخته شدهاست و سپسن حوه استخراج لیگنینرادرمقیاس صنعتی وآزمایشگاهی به-طورکامل توضیح داده است ودرانتهابه کاربردهای لیگنیندرصنایعمختلفاشارهکردهاست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مروری بر خواص و کاربردهای کامپوزیت‌‌های پلیمری بر پایه گرافن در صنعت نفت
    پلیمرها و کامپوزیت‌های آن به‌طور گسترده برای کاربردهای مختلف و به خصوص صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. ویژگی های پلیمرها با افزودن برخی مواد مانند سیلیکا، رس و مواد دیگر بهبود پیدا می‌کند و مواد هیبریدی یا کامپوزیت تولید می‌شود. از طرفی، در سال‌های اخیر با ور چکیده کامل
    پلیمرها و کامپوزیت‌های آن به‌طور گسترده برای کاربردهای مختلف و به خصوص صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. ویژگی های پلیمرها با افزودن برخی مواد مانند سیلیکا، رس و مواد دیگر بهبود پیدا می‌کند و مواد هیبریدی یا کامپوزیت تولید می‌شود. از طرفی، در سال‌های اخیر با ورودنانوفناوری در این حوزه، بهبود زیادی در کاربردهای مختلف ایجاد شده است. با استفاده از نانوپرکننده‌ها و ورود آن به درون شبکه پلیمری، پلیمر نانوکامپوزیت تولید می‌شود که خواص فوق العاده‌ای،نسبت به پلیمر خالص از خود نشان می‌دهد و منجر به بهبود خواص گرمایی،فیزیکی و مکانیکی، پوششی، الکتریکی، نفوذپذیری، خواص جذبی وتأخیر در قابلیت اشتعال و...می‌شود. از میان نانوپرکننده‌های مختلف، گرافن به علت پیوند C-Cو ساختار شبکه لانه زنبوری شش وجهی، مساحت سطح ویژه بالا، استحکام مکانیکی و هدایت الکتریکی به عنوان گزینه ای مناسب در ترکیب با پلیمرها و تولید نانوکامپوزیت،مطرح است. نانوکامپوزیت‌‌های گرافنی با کاربردهای گسترده در صنعت نفت و گاز مورد استفادهقرار داده شده‌اند که عبارتند از کاتالیزور‌ها، جاذب‌ها، پوشش‌‌ها و مواد ضدخوردگی، جداکننده آب و نفت. بنابراین هدف این مقاله مروری بر سنتز گرافن و اکسیدگرافن و روش‌های پرکاربرد سنتز نانوکامپوزیت گرافن/پلیمر و کاربرد این مواددر صنعت نفت و گاز است. در نهایت بهبود خواص کامپوزیت در اثر افزودن گرافن به شبکه‌های پلیمری برای کاربردهای نفت و گاز مورد بحث و بررسی قرار داده می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مروری بر پلیمر‌های مورد استفاده در مهندسی بافت عصب
    بازسازی و ترمیم اعصاب آسیب‌دیده، به علت پیچیدگی آناتومی و عملکرد سامانه عصبی، همواره در مقایسه با ترمیم دیگر بافت‌های بدن دشوارتر بوده‌است. در نتیجه ‌ موفقیت به نسبت کم روش‌های کلینیکی در درمان ضایعات عصبی، روش‌های نوین و بر پایه‌ مهندسی بافت مورد توجه قرار گرفته‌اند. ه چکیده کامل
    بازسازی و ترمیم اعصاب آسیب‌دیده، به علت پیچیدگی آناتومی و عملکرد سامانه عصبی، همواره در مقایسه با ترمیم دیگر بافت‌های بدن دشوارتر بوده‌است. در نتیجه ‌ موفقیت به نسبت کم روش‌های کلینیکی در درمان ضایعات عصبی، روش‌های نوین و بر پایه‌ مهندسی بافت مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف در مهندسی بافت تولید جایگزین‌های دارای عملکرد مناسب برای بافت و اعضای آسیب‌دیده است. به این منظور سلول‌ها قبل از کاشت در بدن، به همراه فاکتورهای رشد بر داربست‌هایی که محیط خارج سلولی را شبیه سازی می کنند، در محیط آزمایشگاه کشت داده شده و سپس به درون بدن منتقل می شوند. در واقع نقش داربست در مهندسی بافت، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و عملکرد سلول است. درمیان انواع مواد زیستی مورد استفاده در مهندسی بافت عصب، پلیمرها طیف گسترده ای از خواص مانند شکل‌پذیری، ویژگی های مکانیکی و زیست سازگاری مناسبی را ارائه می‌دهند. در این مقاله، به مروری بر انواع پلیمر‌های مورد استفاده در مهندسی بافت عصب می‌پردازیم پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مروری بر ویژگی‌های احتراقی- بالستیکی پیشرانه جامد مرکب پرانرژی بر پایه آمونیوم¬دی¬نیترآمید/پلیمر گلیسیدیل¬آزید
    پیشرانه های جامد مرکب آمونیوم دی نیترآمید/پلیمر گلیسیدیل آزید در نقش پیشرانه سبز به لحاظ قابلیت ممانعت از آزادسازی کلر ناشی از احتراق، جایگزین مناسبی برای پیشرانه های آمونیوم-پرکلرات/پلی بوتادی ان با گروه هیدروکسیل انتهایی است. ارزیابی خواص و کارایی پیشرانه جامد مرکب بر چکیده کامل
    پیشرانه های جامد مرکب آمونیوم دی نیترآمید/پلیمر گلیسیدیل آزید در نقش پیشرانه سبز به لحاظ قابلیت ممانعت از آزادسازی کلر ناشی از احتراق، جایگزین مناسبی برای پیشرانه های آمونیوم-پرکلرات/پلی بوتادی ان با گروه هیدروکسیل انتهایی است. ارزیابی خواص و کارایی پیشرانه جامد مرکب بر پایه ADN/GAP همراه با تحلیل‌های عددی احتراق در موتور پیشرانه جامد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضمن معرفی مؤلفه های مؤثر در احتراق، اثر هریک از این مؤلفه-ها در عملکرد موتور گزارش شده است. در این گزارش؛ برخی مقایسه‌های تطبیقی به کمک ارائه شماری از نتایج آزمایش پیشرانه‌های بر پایه ADN و AP با تمرکز بر ویژگی‌های ترمودینامیکی، عملکردی و خواص بالستیکی نظیر ایمپالس ویژه (تکانه ویژه)، نرخ سوزش، حسّاسیت به اصطکاک و حسّاسیت به ضربه عرضه می‌شود. نتایج نشان می‌دهند بالا بودن ایمپالس ویژه پیشرانه‌های ADN/GAP ناشی از وزن مولکولی پایین و عدد مولی بالای گازهای احتراق است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - آموزش پلیمر در آکادمی علوم جمهوری چک
    پژوهشگاه شیمی ماکرومولکول، آکادمی علوم جمهوری چک (در شهر پراگ) در طی 22 سال اخیر آموزش و تعلیم دانشجويان جوان را در زمينه علوم پليمر به عهده داشته است. این آکادمی در یک برنامه 10 ماهه با شرکت دانشجویان از کشورهای توسعه نیافته اقتصادی، تحت پوشش یونسکو/آیوپاک، دوره تحصیلا چکیده کامل
    پژوهشگاه شیمی ماکرومولکول، آکادمی علوم جمهوری چک (در شهر پراگ) در طی 22 سال اخیر آموزش و تعلیم دانشجويان جوان را در زمينه علوم پليمر به عهده داشته است. این آکادمی در یک برنامه 10 ماهه با شرکت دانشجویان از کشورهای توسعه نیافته اقتصادی، تحت پوشش یونسکو/آیوپاک، دوره تحصیلات تکمیلی را در علوم پلیمر عملی کرده است. برنامه شامل گذراندن دروس، سمینار و دوره های آموزش زبان و بالاخره فعالیت پژوهشی و انجام پروژه تحقيقاتی تحت نظر پژوهشگران و اساتيد با تجربه است. در این گزارش دستاوردهای 18 سال (تا سال 2016) فعالیت آکادمی علوم به طور مختصر ارائه و پیشرفت های پژوهشی این مرکز تا سال 2019 شرح داده می شود. پرونده مقاله