• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مروری بر پلی یورتان های پایه آبی
    هنگامه  هنرکار
    پلي يورتان هاي پايه آبي از لحاظ علمي، تجاري و صنعتي مورد توجه هستند. امروزه کاربرد حلال های آلی به دليل اشتعال پذیری و همچنین حساسيت بستر نسبت به آن ها، محدود شده است. به دلیل قيمت زياد حلال هاي آلي از طرفی و يكفيتد بسيار خوب پلي يورتا نهاي پايه آبي از سوی دیگر و همچنین چکیده کامل
    پلي يورتان هاي پايه آبي از لحاظ علمي، تجاري و صنعتي مورد توجه هستند. امروزه کاربرد حلال های آلی به دليل اشتعال پذیری و همچنین حساسيت بستر نسبت به آن ها، محدود شده است. به دلیل قيمت زياد حلال هاي آلي از طرفی و يكفيتد بسيار خوب پلي يورتا نهاي پايه آبي از سوی دیگر و همچنین با توجه به ملاحظات زيست محيطي دركاهش نشر حلال به اتمسفر، پلي يورتان هاي پايه آبي، جایگزین مناسبی برای حلال های آلی هستند. پلي يورتان هاي پايه آبي شامل مقدار بسيار اندك يا عاری از حلال، غيرسمي و غيرقابل اشتعالند و قابليت كاربرد در چسب و روكش ها را دارند و در دماي محيط تشكیل فيلم مي دهند. به علاوه، چسبندگي عالي به سطوح مختلف از جمله شيشه و الياف پليمري، انعطاف پذيري، خواص رئولوژيکی مطلوب و گرانروي كم در وزن مولكولي زياد از ديگر ویژگی های آن ها است. در این مقاله، روش های سنتزپلی یورتان های پایه آبی مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بهبود استحکام ضربه و چقرمگي پليمر زيست تخريب پذير پلي لاکتيک اسيد به روش آلياژسازي با ديگر پليمرها
    پليمرها به دليل قابليت هاي فراوان و قيمت ارزان به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند. پليمرها در محصولات مختلف، از وسايل و ابزارهاي پيش پا افتاده و روزمره تا وسايل فوق پيشرفته و راهبردي، کاربرد دارند. امروزه زباله هاي پليمري يکي از بزر گترين معضلات زيست محيطي را در ج چکیده کامل
    پليمرها به دليل قابليت هاي فراوان و قيمت ارزان به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند. پليمرها در محصولات مختلف، از وسايل و ابزارهاي پيش پا افتاده و روزمره تا وسايل فوق پيشرفته و راهبردي، کاربرد دارند. امروزه زباله هاي پليمري يکي از بزر گترين معضلات زيست محيطي را در جهان امروز بوجود آورده اند که گريبان گير بشريت شده است. اکثر پليمرهاي معمول در بازار غيرقابل بازگشت به محيط هستند و تجزيه آن ها و برگشت به محيط چند هزار سال طول مي کشد. به منظور رفع اين مشکل، محققان علوم زيستي در پي توليد پليمرهاي زيست تخريب پذير از منابع تجديدشونده مانند گياهان هستند. پل يلاکتيک اسيد به عنوان يکي از شناخته شد هترين مواد زيس تتخري بپذير مطرح است که (PLA) از مواد مصرفي 100 % تجديدپذير توليد مي شود. متأسفانه اين پليمر، شکننده بوده، استحکام ضربه پاييني دارد. يکي از موثرترين روش ها براي غلبه بر اين مشکل، با ديگر پليمرها است. در اين پژوهش موثرتري و پرکاربردترين PLA آلياژ کردن استفاده شده PLA گرمانرم هايي که براي چقرمه سازي و افزايش استحکام ضربه معرفي و آليا ژهاي آن ها بررسي شده است. تأثير نانو ذرات بر خواص اين آلياژها نيز مورد بررسي قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - شناسایی ریز ساختار و بررسی خواص فیزیکی مکانیکی، الکتریکی، حرارتی و رفتار رئولوژیکی نانوکامپوزیت های پلی اتیلن بر پایه گرافن
    گرافن متشکل از ساختار تک لایه ای از اتم های کربن است که درشبکه ای شش ضلعی به هم متصل شده اند و كشف آن در سال 2004 اتفاق افتاد. به دنبال اين كشف، ساخت محصولات از صفحات گرافن اصلاح شده با روش های جدید تاكنون توسعه یافته است. اخیراً به علت خواص چشمگیر گرافن در مقادیر کم، د چکیده کامل
    گرافن متشکل از ساختار تک لایه ای از اتم های کربن است که درشبکه ای شش ضلعی به هم متصل شده اند و كشف آن در سال 2004 اتفاق افتاد. به دنبال اين كشف، ساخت محصولات از صفحات گرافن اصلاح شده با روش های جدید تاكنون توسعه یافته است. اخیراً به علت خواص چشمگیر گرافن در مقادیر کم، در مقیاس صنعتی و آزمایشگاهی از آن استفاده شده است. همچنین نانوکامپوزیت های پلی اتیلنی حاوی گرافن با ترکیب درصدهای متفاوت از این نانو ذره ساخته شده است. افزودن گرافن سبب بهبود قابل توجه خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی پلی اتیلن ها شده که این نانوکامپوزیت ها را برای کاربرد های گوناگون مناسب می سازد. این مقاله در مورد نانوکامپوزیت های پلی اتیلنی حاوی گرافن با روش ساخت گوناگون شامل روش بین لایه ای، پلیمرشدن درجا، روش س لژل و اختلاط مستقیم بحث مي كند. همچنین در ادامه به کاربرد های اين نانوكامپوزيت ها در شاخه های متفاوتیمانند بسته بندی، خودروسازی، حسگر ها، مواد وابسته به نیروی مغناطیس، لایه های نیمه هادی در کابل های ولتاژ بالا، محافظت در برابر تداخل امواج الکترومغناطیس و تخلیه الکترواستاتیکی اشاره شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - کاربرد هیدروژل های بر پایه پلی آکریل آمید در ازدیاد برداشت نفت
    تنها 10 درصد از مخازن نفتي ايران داراي ساختار شني هستند و باقی مخازن کشور ساختاري كربناته دارند. بنابراین بخش نسبتاً زیادی از نفت موجود در اين مخازن سنگين بوده، با روش های معمولی قابل استحصال نيست. به منظور انتقال مواد هیدروکربوری از ماتریس به شکاف مخازن و بالا بردن بهر چکیده کامل
    تنها 10 درصد از مخازن نفتي ايران داراي ساختار شني هستند و باقی مخازن کشور ساختاري كربناته دارند. بنابراین بخش نسبتاً زیادی از نفت موجود در اين مخازن سنگين بوده، با روش های معمولی قابل استحصال نيست. به منظور انتقال مواد هیدروکربوری از ماتریس به شکاف مخازن و بالا بردن بهره وری مخازن نیاز به استفاده از روش های ازدیاد برداشت نفت است. این روش ها عبارتند از رو شهای حرارتی، شیمیایی، میکروبی و تزریق امتزاجی/ غیرامتزاجی گاز. روش های شیمیایی شامل تزریق موادی از جمله پلیمرها، مواد فعال سطحی و حلال ها و ترکیبات مختلف شیمیایی درون چاه به منظور کاهش کشش سطحی دو فاز و بهبود تحرک نفت خام در مخازن است. پلیمرهای مورد استفاده به منظور ازدیاد برداشت نفت عموماً برپایه آکریل آمید هستند که پليمری مصنوعي محلول در آب است و به دلیل قيمت مناسب، حلاليت در آب تحت شرايط گوناگون و قابليت تهيه آن به صورت غير يوني، آنيوني و كاتيوني و همچنین قابليت دست يابي به وزن هاي مولكولي بالا و متفاوت در ازدیاد برداشت نفت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تشکیل هیدروژل های برپایه آکریل آمید و عوامل موثر بر کارایی این هیدروژل ها مورد بررسی قرار می گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی پلیمرهای فروسنی به‌عنوان کاتالیست نرخ سوزش پیشرانه‌ها
    نمای فشار کم و نرخ سوزش پایدار از خصوصیات کلیدی پیشرانه های جامد عالی هستند. اضافه کردن کاتالیست نرخ سوزش به پیشرانه، نرخ سوزش را افزایش و نمای فشار را کاهش می دهد. انواع زیادی از کاتالیست های نرخ سوزش نظیر نانو ذرات فلزی، اکسید های فلزات واسطه، کی لیت های فلزی (کی لیت چکیده کامل
    نمای فشار کم و نرخ سوزش پایدار از خصوصیات کلیدی پیشرانه های جامد عالی هستند. اضافه کردن کاتالیست نرخ سوزش به پیشرانه، نرخ سوزش را افزایش و نمای فشار را کاهش می دهد. انواع زیادی از کاتالیست های نرخ سوزش نظیر نانو ذرات فلزی، اکسید های فلزات واسطه، کی لیت های فلزی (کی لیت های فلز آلی)وجود دارند. در میان تمام کاتالیست های )Fc( و کاتالیست های بر پایه فروسن نرخ سوزش، کاتالیست های بر پایه ی فروسن، به علت همگن بودن میکروسکوپی بهتر، اشتعال پذیری مناسب پیشرانه و سازگاری مناسب با پیونددهنده آلی، نسبت به سایر کاتالیست ها بیشترین استفاده را دارند. اما، کاتالیست های بر پایه فروسن به راحتی مهاجرت کرده، موجب تخریب پیشرانه، حین انبارش و کاهش عمر استفاده از راکت ها می شود. کاتالیست های فروسنی پلیمری نسل جدید این کاتالیست ها هستند که با حفظ ویژگی های مثبت آن ها، مشکل مهاجرت را نیز تا حدود بسیار زیادی حل کرده اند. این کاتالیست ها دارای ساختار پلیمری بوده که گروه فروسن می تواند در زنجیر اصلی یا زنجیر جانبی آن قرار گیرد. در این پژوهش ضمن معرفی کاتالیست های نرخ سوزش فروسنی پلیمری، به بررسی انواع آن ها، نحوه سنتز و نتایج بکارگیری آن ها و پدیده مهاجرت در پیشرانه ها در مقایسه با سایر کاتالیست ها پرداخته شده است. مطالعات انجام شده در این پژوهش نشان داد کاتالیست های فروسنی پلیمری از طریق پلیمرشدن حلقه گشا، رادیکال آزاد، اتم و کلیک سنتز می شوند. همچنین استفاده از کاتالیست (ATRP) انتقال دهنده رادیکال فروسنی پلیمری ابرشاخه ای نسبت به کاتالیست فروسنی متصل به گروه کوچک مولکول، در زمان یکسان تا 90 % میزان مهاجرت را کاهش داده است. میزان آهن موجود در کاتالیست، وزن مولکولی پلیمر، محل قرارگیری فروسن در ساختار پلیمر و میزان خطی بودن ساختار پلیمر از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در عملکرد این کاتالیست ها به شمار می روند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی مقاومت شیمیایی و خوردگی پلی وینیل کلرید
    سالانه صنایع شیمیایی در اثر خوردگی متحمل هزینه های هنگفتی می شوند. در نتیجه مقدار زیادی از سرمایه از دست می رود که کاهش سود را به دنبال دارد. با انتخاب صحیح مواد، طراحی، نظارت دقیق و نگه داری مناسب می توان تا مقدار زیادی زیان های ناشی از خوردگی را کاهش داد. در برخی از م چکیده کامل
    سالانه صنایع شیمیایی در اثر خوردگی متحمل هزینه های هنگفتی می شوند. در نتیجه مقدار زیادی از سرمایه از دست می رود که کاهش سود را به دنبال دارد. با انتخاب صحیح مواد، طراحی، نظارت دقیق و نگه داری مناسب می توان تا مقدار زیادی زیان های ناشی از خوردگی را کاهش داد. در برخی از موارد، به کارگیری مواد پلیمری باعث کاهش اتلاف سرمایه می شود. امروزه، مبحث خوردگی پلاستیک ها بسیار مورد توجه است. با وجود سازوکارهای متفاوت، آثار مشابهی در خوردگی فلزات و پلاستیک ها مشاهده می شود و بسیاری از انواع خوردگی فلزات از ارزشمندترین (PVC) در پلاستیک ها هم به چشم می خورد. پلی وینیل کلرید پلاستیک های تولیدی درصنعت پتروشیمی است که از آن در ساخت بسیاری از محصولات خانگی و صنعتی استفاده می شود. پلی وینیل کلرید مقاومت خوبی در برابر طیف گسترده ای از مواد شیمیایی نشان می دهد. این مقاومت تابعی از ساختار رزین وینیل کلرید و اجزای سازنده آن است. آگاهی از خواص خوردگی بلندمدت برای محیطی خاص، اهمیت ویژه ای دارد. PVC دردمای کارکرد در انتخاب نوع به کارگیری افزودنی ها برای بهبود کارایی پلی وینیل کلرید در برخی از کاربردهای خالص می شود. در این PVC ویژه، موجب کاهش مقاومت شیمیایی آن نسبت به مقاله، خوردگی پلاستیک ها، به ویژه پلی وینیل کلرید و روش های بهبود مقاومت شیمیایی این پلاستیک به طور اجمالی بررسی می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مروري بر توليد گزينشي 1-هگزن از اتيلن با استفاده از کاتاليزورهاي متالوسني پايه کروم
    با توجه به گرايش روز افزون فهم فرآيندهاي الیگومرشدن اتيلن و پيشرفت آن در محيط هاي دانشگاهي و صنعتي، کاتاليزورهاي گزينش پذيرِ کروم براي تریمرشدن اتيلن در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. مهمترين محصول حاصل از الیگومرشدن اتيلن، آلفا اُلفين هاي خطي هستند که در توليد م چکیده کامل
    با توجه به گرايش روز افزون فهم فرآيندهاي الیگومرشدن اتيلن و پيشرفت آن در محيط هاي دانشگاهي و صنعتي، کاتاليزورهاي گزينش پذيرِ کروم براي تریمرشدن اتيلن در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. مهمترين محصول حاصل از الیگومرشدن اتيلن، آلفا اُلفين هاي خطي هستند که در توليد محصولاتي از قبيل کم کمونومرها، مواد فعال در سطح و روان کننده ها استفاده مي شوند. حدود نيمي از کمک مونومرهايي مانند 1-بوتن، 1-هگزن و 1-اُکتن براي توليد پلي اتيلن خطي از LLDPE مورد استفاده قرار مي گيرند. به طور معمول، توليد )LLDPE( سبک طريق فرآيند دو مرحله اي شاملِ توليد کمک مونومر و کوپليمر در دو راکتور مجزا صورت مي گيرد. اين در حالي است که فناوری جديد فرآيندهاي کاتاليزوري مورد نظر در راکتور مي انجامد. در اين مقاله، مروري LLDPE آبشاري، به توليد بر پژوهش هاي انجام شده در زمينه توليد گزينشي 1-هگزن از اتيلن با استفاده از کاتاليزورهاي متالوسني پايه کروم صورت گرفته است. همچنين استفاده از آن ها براي توليد پلي اتيلن خطي سبک به روش آبشاري يا درجا نيز بررسي شده است. پرونده مقاله