• راهنماي نويسندگان

   

  عنوان مقاله(B Titr18)

  نام‌ و نام خانوائگی نویسنده اول*1، نام‌ و نام خانوادگی نویسنده دوم2 ؛ نویسنده‌های بعدی (B Lotus12)

  1 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه مهندسی پلیمر

  2 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

   (لازم است نام نویسنده مسئول با علامت *  مشخص شود.)

  چكيده(B Titr 12)

  متن چکیده را در این‌جا بنویسید. چکیده بایستی حداکثر شامل 200واژه باشد. بهتر است در چکیده از فرمول‌ و معادلات ریاضی استفاده نشود. تعداد کلمات چکیده (یا هر متنی) را می‌توانید در نرم‌افزار word مشخص کنید. برای این منظور متن مورد نظر را انتخاب کنید سپس در نوار بالا در قسمت REVIEW در  زیر نوار  Proofing در بخش Word Countتعداد کلمات را مشخص کنید. تعداد کلمات این چکیده 72 تاست. (قلم B Yagut12)

  کلمات کلیدی: 3تا5واژه از موضوعات مهم مقاله را در این‌جا بنویسید.

   

   

  پست الکترونیک مسئول مکاتبات:

  *  …..

   

   

  مقدمه  (B Titr 14)

  نویسندگان بایستی از این نمونه با نرم‌افزار WORD (نسخه 2003 یا 2007) جهت آماده‌سازی مقالات خود استفاده کنند. قلمی که در این نمونه به کار رفته است، Zar14 است. کلمات انگلیسی نیز با اندازه‌ی 12 و قلم
  Times New Roman نوشته شده است. تعداد صفحه‌های مقاله نباید از 10 صفحه کمتر و از20 صفحه بیشتر باشد.حاشیه­های از هر طرف 2.5 سانتی متر و فاصله سطرها 1.5 باشد.

  تیتر (B Titr 14)

  برای زیر نویس شکلها و توضیح جدول‌ها (توضیح جدول در بالای جدول و توضیح شکل زیر شکل باشد) از اندازه قلم 13 برای جدول و 12 برای شکل استفاده کنید. شکل‌ها و نمودارها بایستی با کیفیت خوب در مقاله ظاهر شوند و کلمات و اعداد روی شکل‌ها و نمودارها کاملا خوانا باشد.عکس ها باید به شکل سیاه و سفید با عرض 5/8 یا 18 سانتی متر، وضوح 300dpi ، به شیوه JPEG و TIFو با ذکر بزرگ نمایی آورده شوند.تمام مقادیر در موارد مزبور باید دارای واحد باشند و مواردی که نیاز به توضیح دارد، پس از   علامت­گذاری به شکل پانویس در زیر آن­ها آورده شوند.

  -        شماره مراجع استفاده شده به ترتیب در کنار متن مربوط داخل کروشه درج شود.

  - تعداد جداول و تصاویر  نباید بیشتر از 15 عدد باشد.

  - تعداد مراجع حداکثر می تواند 30 مرجع باشد.

  - پاورقی (footnote) در صفحات مقاله نباشد در متن جلوی کلمات در پرانتز آورده شود

  مانند: زیست مواد Biomaterials))

  واکنش­های شیمیایی و کلیه فرمول ها در نرم افزار 2003Word تایپ شوند.

   

  نتیجه گیری

  در این بخش نتیجه کلی بیان شود.

  قدردانی

  در این بخش می‌توانید، در صورت لزوم، از افراد يا سازمان‌هایی كه شما را در انجام این مقاله یاری کرده‌اند مطلبی با عنوان "قدردانی" آورده شود.

  مراجع(دقت شود همه حروف اول کلمات مراجع بزرگ باشد)

  كتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان کتاب و ناشر آن، نوبت چاپ، محل نشر، سال انتشار

  1. Chang M.T.C., Functionalization of Polyolefins, Academic, USA, 1994.

  مقاله فارسی : 2. نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان مقاله، نام مجله، شماره جلد، صفحه­های ابتدایی و انتهایی مقاله و سال انتشار

  مقاله انگلیسی

  3. Racaud C., Savall A., Rondet P., Bertrand N., New Electrodes for Silver (II) Electrogeneration: Comparison Between Ti/Pt, Nb/Pt, and Nb/BDD, Chemical Engineering Journal , 211, 53-59, 2012.

  پایان­نامه ­ها

  4. Sobhani H., Yousefi A.A. and RazaviNouri M,An Investigation on the Crystalline Structure of PVDF Film Extruded through a Two-Channel Die MSc Thesis, Iran Polymer and, Petrochemical Institute, March 2003.

   

   

   

  ثبت اختراع

  4. Chin D.A. and Irvin D.J., Actuator Device Utilizing a Conductive Polymer Gel, US Pat. 6,685, 442,2004

  پایگاه الکترونیکی

  5. Mauritz K., Sol-gel Chemistry,  http://www.psrc.usm.edu/mauritz/solgel. htm available in 13, February 2005.

  استانداردها

  6. Standard Test Method for Solidification Point of BPA, Annual Book of ASTM Standard 06 04, D 4493-94, 2000.

    (لطفا مقاله با وورد 2013 - 2007- 2003  تهیه و ارسال شود)

   

  مراحل ثبت، بررسی، داوری و انتشار مقالات در اين فصلنامه علمی برای نویسندگان رایگان است.