جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397040414499112940 تأثیر اندازه ذرات جامد بر خواص مکانیکی و سرعت سوزش پیشرانه جامد مرکب HTPB/AP/Al
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)