جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139607121349258342 مروری بر هیدروژل ها: انواع، روش های تهیه و کاربردها
هاجر جمشیدی
2 13960712167168363 مروری بر مدل‌سازی و شبیه‌سازی رهایش دارو از هیدروژل
3 139607121622428373 کاربرد هیدروژل های بر پایه پلی آکریل آمید در ازدیاد برداشت نفت
4 1396122913633101396 نانوکامپوزیت های بر پایه ژلما در پزشکی
5 13970703164560 نانوکامپوزیت‌های هیدروژلی بر پایه نانوذرات سرامیکیبا کارکردهای مهندسی بافت
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)