جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980401190289 تعیین پارامترهای جریان‌یابی در سیالات دارای تنش تسلیم و لیزخوردگی در دیواره به کمک رئومتری جریان اسکوئیز
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)