اخبار نشریه

رتبه نشریه

نشریه علمی پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران دارای رتبه B در بین نشریات علمی کشور است.