اخبار نشریه

رتبه نشریه

نشریه علمی پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران در سال 1398 رتبه B را در بین نشریات علمی کشور کسب نموده است.