اهداف و چشم انداز


یکی از رسالت­ های  مهم ارتقای دانش پلیمر در جامعه است که یکی از راه­ های آن انتشار مطالب علمی، به روز و مفید برای اطلاع­ رسانی و عرضه آخرین دستاوردهای علمی است. آشنایی با زمینه ­های رو به رشد در عرصه پلیمر، ضمن ارتقای آگاهی، موجب بروز ایده­ ها و زمینه­ ساز پژوهش ­های گسترده  می­ شود. از این رو، بر آن شدیم تا نشریه ای علمی-ترویجی با هدف ترویج علوم و مهندسی پلیمر، افزایش آگاهی و بسترسازی برای ایجاد علاقه به پژوهش در این زمینه رو به رشد، به پا داشته و از این پس با درج مقالات علمی به این مهم بپردازیم.

محور های موضوعی به شرح زیر است:

 

 

 

 • Polymers for Energy, Health & Environment Applications
 • Polymer-Optics, Fiber, Lasers & Flexible Electronics
 • Stimuli-Responsive Polymer Systems
 • Recycling & Waste Managements of Polymers
 • Advanced Characterisation of Polymers
 • Bioplastics & Sustainable Polymers
 • Petroleum & Polymer Processing
 • Polymer Market Analysis & Future
 • Polymer Nanotechnology
 • Polymers & 3D Printing
 • Vitrimers: Sustainable High Performance Polymers
 • Aggregation-induced Emission (AIE) Polymers
 • Polymer Education; Present and Future Status