اهداف و چشم انداز


یکی از رسالت­ های  مهم ارتقای دانش پلیمر در جامعه است که یکی از راه­ های آن انتشار مطالب علمی، به روز و مفید برای اطلاع­ رسانی و عرضه آخرین دستاوردهای علمی است. آشنایی با زمینه ­های رو به رشد در عرصه پلیمر، ضمن ارتقای آگاهی، موجب بروز ایده­ ها و زمینه­ ساز پژوهش ­های گسترده  می­ شود. از این رو، بر آن شدیم تا نشریه ای علمی-ترویجی با هدف ترویج علوم و مهندسی پلیمر، افزایش آگاهی و بسترسازی برای ایجاد علاقه به پژوهش در این زمینه رو به رشد، به پا داشته و از این پس با درج مقالات علمی به این مهم بپردازیم.

 

مجله از دریافت مقالات علمی ترويجی در زمينه های ذيل استقبال می کند:

 

1- پلیمرها در انرژی و کاربردهای بهداشتی و محیطی

2- پليمرها درسامانه های اپتیکی و الکترونیکی، لیزری و انعطاف پذیر
3- سامانه های پلیمری تحریک پذیر
4- پلیمرهای بازیافتی و مدیریت زباله
5- روش های پیشرفته شناسایی پلیمرها
6- زیست پلاستیک ها و پلیمرهای تجديد پذیر
7- پلیمرها در ازدياد برداشت و صنعت نفت
8- تحلیل بازار پلیمرها و آینده نگری
9- پليمرها و نانوفناوری
10- پلیمرها و چاپ سه بعدی
11- پلیمرهای شیشه گونه (ویتریمرها) با کارایی بالا
12- آموزش پلیمرها: وضعیت کنونی و آینده