اهداف و چشم انداز


یکی از رسالت­ های  مهم ارتقای دانش پلیمر در جامعه است که یکی از راه­ های آن انتشار مطالب علمی، به روز و مفید برای اطلاع­ رسانی و عرضه آخرین دستاوردهای علمی است. آشنایی با زمینه ­های رو به رشد در عرصه پلیمر، ضمن ارتقای آگاهی، موجب بروز ایده­ ها و زمینه­ ساز پژوهش ­های گسترده  می­ شود. از این رو، بر آن شدیم تا نشریه ای علمی-ترویجی با هدف ترویج علوم و مهندسی پلیمر، افزایش آگاهی و بسترسازی برای ایجاد علاقه به پژوهش در این زمینه رو به رشد، به پا داشته و از این پس با درج مقالات علمی به این مهم بپردازیم.