فهرست مقالات


شماره 1 سال 5 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990116236331 منشاء و کاربرد پلیمر¬های زیست¬کندسوز¬کننده در صنایع سلولزی
مهرنوش توکلی
علی قاسمیان
2 13981215235826 مروري بر کاربرد پليمرها در پزشکي بازساختي
الهام سبزی دیزجیکان
مرتضی نصیری
فرهنگ عباسی
3 13981214235776 مروری بر حسگر پلیمرهای قالب مولکولی بر پایه نقاط کوانتومی گرافن
سید محمد رضا میلانی حسینی
پریزاد محمدنژاد
الهه جباری
4 13990229237252 مروری بر مطالعه و بررسی کاربرد چارچوب های آلی- فلزی نانوساختار به عنوان غشاء در نمک زدایی از آب دریا
یوسفعلی قربانی
سید مهدی قریشی
میلاد غنی
5 13990226237200 مروری بر انواع روش های دارورسانی هدفمند
آیدا چنگائی
سید محمد رضا میلانی حسینی
نصیبه سعیدزاده امیری
6 13990401237892 مروری بر مواد ضدچسبندگی و کاهنده اصطکاک در پلیمرها
زهره طاهرخانی
7 13990403237926 آموزش پلیمر در کره
هوری میوه چی

شماره 1 سال 4 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971229178332 مروری کوتاه بر تأثیر نوع و غلظت کاتالیست پخت و نسبت NCO/OH بر عمر کاربری کامپوزیت پرانرژی بر پایه پلی¬بوتادین خاتمه‌یافته با هیدروکسیل
محسن آذرگون
عباس کبریت چی
موسی نظری
2 13980203178867 مروری بر قالب‌گیری ماکرومولکول‌ها و میکروارگانیسم‌ها
بیتا یاراحمدی
سید محمد رضا میلانی حسینی
3 13980401190288 مروری کوتاه بر تأثیر نوع و غلظت كاتاليزورپخت و نسبت کاNCO/OH بر عمر کاربری كامپوزیت پرانرژی بر پایه پلی بوتادین خاتمه‌ یافته با هیدروکسیل
4 13980401190289 تعیین پارامترهای جریان‌یابی در سیالات دارای تنش تسلیم و لیزخوردگی در دیواره به کمک رئومتری جریان اسکوئیز
5 13980401190290 چاپگرهای سه بعدی با فناوری ساخت رشته های مذاب
6 13980401190291 مروری بر قالب‌گیری درشت مولکول‌ها و ريزاندام واره‌ها
7 13980401190292 پوشش نوين بدنه خودروها
8 13980401190293 لاستیک سبز؛ استایرن-بوتادین محلولی
9 13980401190294 آموزش پلیمر در دانشگاه¬های دولتی مالزی

شماره 2 سال 3 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397030115334112330 نانوکامپوزیت‌های هیدروژلی بر پایه نانوذرات سرامیکی با کارکردهای مهندسی بافت
حامد سلیمی کناری
پریسا نیکپور
سید محمود ربیعی
2 1397030911837112476 مروری بر خواص پلاستیک های ساخته شده از ایزوله پروتئین نخود
ارمغان کشاورزمیرزامحمدی
علی عباسیان
3 1397030392923112361 بررسی و شناسایی امتزاج پذیری آلیاژهای پلیمری در جهت تهیه پیشرانه های جامد مرکب
احسان فتح الهی
4 1397020511576101798 الکترود سلول¬های خورشیدی منعطف بر پایه ساختارهای کربنی و نانوکامپوزیت-های آن
فرامرز افشار طارمی
بهاره رضایی
شیما امیری ریگی
5 13970703164560 نانوکامپوزیت‌های هیدروژلی بر پایه نانوذرات سرامیکیبا کارکردهای مهندسی بافت
6 13970703164567 مروری بر خواص پلاستیک های ساخته شده از پروتئین منفرد نخود
7 13970703164568 بررسی و شناسایی امتزاج¬پذیری آلیاژهای پلیمری در تهیه پیشرانه¬های جامد مرکب
8 13970703164569 سلول¬های خورشیدی پلیمری، آخرین دستاوردها و چالش¬ها
9 13970703164570 کاربرد پلیمرها در مهندسی پروتئین
10 13970703164571 بررسی بهبود عملکرد رزین‌های اپوکسی با استفاده از نانومواد کربنی
11 13970703164572 آموزش پلیمر در آمریکا به همت کمیته برنامه ریزی آموزش پلیمر
12 1397061715148164253 بررسی بهبود عملکرد رزین‌های اپوکسی با استفاده از نانومواد کربنی
سید مرتضی نقیب
سیامک ایمانیان

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 22 رکورد)