فهرست مقالات


شماره 3 سال 3 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970707164623 مروری بر پیوند زنی پلی‌اولفین‌ها با اکستروژن واکنشی
محمد شهبازی
2 13970715164828 بررسی اثر نانوذرات بر روی ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار رئولوژیکی اسفنج‌های پلیمری
حمیدرضا حیدری
عزیزه جوادی
3 13970824165600 کاربردهای نوین نشاسته در صنایع کاغذسازی و بسته¬بندی دوست¬دار محیط¬زیست
محمد هادی آریائی منفرد
الهام پیری
4 13970709164693 پليمرهاي سنتزی زيست تخريب پذير مورد استفاده براي مهندسي بافت
علی مرادیان
جعفر خادم زاده يگانه
5 13971005166436 مروری بر پیوندزنی پلی‌اولفین‌ها با اکستروژن واکنشی
6 13971005166437 معرفی برخی از مهم‌ترین چالش‌های تشکیل فیلم لاتکسی پلیمری
7 13971005166438 بررسی اثر نانوذرات بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار رئولوژیکی مذاب اسفنج‌های پلیمری
8 13971005166439 کاربردهای نوین نشاسته در برخی محصولات صنعتی
9 13971005166440 شبیه‌سازی مولکولی خواص فیزیکی پلی کاپرولاکتون
10 13971005166441 پليمرهاي سنتزی زيست تخريب پذير مورد استفاده در مهندسي بافت
11 13971005166442 آموزش پلیمر در آلمان
12 13970918166074 شبیه‌سازی مولکولی خواص فیزیکی پلیمر پلی کاپرولاکتون
محمود رحمتی
هما عیسی وند
داریوش افضلی
سینا مدیری

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 11 ( از 11 رکورد)