• فهرست مقالات فرزاد  مهرجو

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مروری بر کاربرد نقاط کوانتومی کربن (CQDs) در فناوری های غشایی
    فرزاد  مهرجو
    نقاط کوانتومی کربن (Carbon Quantum Dots)، که نوع جذابی از کربن‌های نانوساختار هستند، اخیراً توجه گسترده‌ای را در زمینه فناوری‌های غشایی برای کاربردهایشان در فرایندهای جداسازی به خود جلب کرده‌اند. به این دلیل که آن¬ها دو مزیت منحصربه‌فرد دارند. تولید آن¬ها آسان و ارزان ا چکیده کامل
    نقاط کوانتومی کربن (Carbon Quantum Dots)، که نوع جذابی از کربن‌های نانوساختار هستند، اخیراً توجه گسترده‌ای را در زمینه فناوری‌های غشایی برای کاربردهایشان در فرایندهای جداسازی به خود جلب کرده‌اند. به این دلیل که آن¬ها دو مزیت منحصربه‌فرد دارند. تولید آن¬ها آسان و ارزان است، در حالی که خواص فیزیکوشیمیایی آن¬ها مانند اندازه¬های بسیار کوچک، زیست¬سازگاری خوب، بی¬اثری شیمیایی بالا، آب¬دوستی قابل‌تنظیم، غنی از گروه¬های عملکردی سطحی و ویژگی¬های ضدرسوب بسیار مطلوب هستند. محققان با استفاده از این موارد، کاربرد آن¬ها را در طرح‌های مختلف غشاء برای اسمز معکوس (Reverse Osmosis)، اولترافیلتراسیون (Ultrafiltration)، نانوفیلتراسیون (Nonofiltration)، اسمز مستقیم (Forward Osmosis)، اسمز عقب‌مانده فشاری (Pressure Retarded Osmosis)، تقطیر غشایی (Membrane Distillation) و فرایندهای نانوفیلتراسیون حلال آلی (Organic Solvent Nanofiltration) مورد بررسی قرار دادند. به‌طور خاص، CQDs به ویژه اکتشاف در زمینه تصفیه آب توسط فناوری¬های غشایی را تحریک کرده¬اند، زیرا زیست¬سازگاری مواد غشایی برای اطمینان از ایمنی آب آشامیدنی از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، CQDs در موقعیت مطلوبی برای دستیابی به عملکرد بی¬سابقه فرایندهای جداسازی غشایی در تصفیه آب، با توجه به افزایش کارایی قابل توجه و تمایل ضدرسوب، همان¬طور که در تحقیق¬های اخیر کشف شده است، قرار دارند. در این مقاله، پیشرفت در توسعه غشاهای CQDs گنجانده شده و چالش-ها و دیدگاه¬های موجود بررسی شده است. جزييات مقاله