• صفحه اصلی
  • مروری بر بازیافت مکانیکی پلی‌لاکتیک اسید: چالش‌ها و دستاوردهای اخیر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401032438089 بازدید : 2238 صفحه: 29 - 40

نوع مقاله: مروری

مقالات مرتبط