مقاله


کد مقاله : 13990631249666

عنوان مقاله : هیدروژل های نانوکامپوزیتی حافظه شکلی اکريلاتی حساس به تحریک دمایی

نشریه شماره : 18 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 104

فایل های مقاله : 1/5 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غزاله علمدارنژاد gh.alamdarnejad@modares.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

ماهیت برنامه ریزی شونده در هیدروژل های حافظه شکلی، آن ها را از سایر هیدروژل های هوشمند مجزا می کند. این دسته از هیدروژل ها، با وجود دارا بودن خصوصیات خوب بیولوژیکی و کاربردهای برجسته به ویژه در صنایع پزشکی، از استحکام مکانیکی کافی برخوردار نیستند که از جمله نقایص مهم آن ها به شمار می رود. از این رو، در راستای پیشرفت های انجام شده و با استفاده از نانوفناوری، از هیدروژل های نانوکامپوزیتی به دلیل خصوصیات مکانیکی منحصر به فرد و همچنین روش تهیه آسان، به عنوان مهم ترین دسته از هیدروژل ها با خواص مکانیکی بهبود یافته یاد می شود. از سویی دیگر، در حضور نانوذرات هادی می توان تحریک غیرمستقیم دمایی ایجاد کرده، بازیابی شکل موقت به دائم را مشاهده نمود. درنتیجه با تلفیق سه زمینه هیدروژل، حافظه شکلی و نانوکامپوزیت می توان علاوه بر دستیابی به خصوصیت حافظه شکلی در برابر تحریک های دمایی مستقیم و غیرمستقیم، افزایش استحکام مکانیکی را نیز در این سامانه ها تامین نمود. اين مقاله با توجه به انواع متعدد هيدروژل‌ها و نانوکامپوزيت‌های حاصل از آن‌ها، پس از بيان کليات، به صورت ويژه بر هيدروژل‌های اکريلاتی متمرکز است.