مقاله


کد مقاله : 13980628192290

عنوان مقاله : مروری بر پلیمر‌های مورد استفاده در مهندسی بافت عصب

نشریه شماره : 14 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 580

فایل های مقاله : 2/58 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

بازسازی و ترمیم اعصاب آسیب‌دیده، به¬علت پیچیدگی آناتومی و عملکرد سامانه عصبی، همواره در مقایسه با ترمیم دیگر بافت‌های بدن دشوارتر بوده‌است. در نتیجه¬‌ موفقیت به نسبت کم روش‌های کلینیکی در درمان ضایعات عصبی، روش‌های نوین و بر پایه‌ مهندسی بافت مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف در مهندسی بافت تولید جایگزین‌های دارای عملکرد مناسب برای بافت و اعضای آسیب‌دیده است. به این منظور سلول‌ها قبل از کاشت در بدن، به همراه فاکتورهای رشد بر داربست‌هایی که محیط خارج سلولی را شبیه¬سازی می کنند، در محیط آزمایشگاه کشت داده شده و سپس به درون بدن منتقل می شوند. در واقع نقش داربست در مهندسی بافت، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و عملکرد سلول است. درمیان انواع مواد زیستی مورد استفاده در مهندسی بافت عصب، پلیمرها طیف گسترده¬ای از خواص مانند شکل‌پذیری، ویژگی¬های مکانیکی و زیست¬سازگاری مناسبی را ارائه می‌دهند. در این مقاله، به مروری بر انواع پلیمر‌های مورد استفاده در مهندسی بافت عصب می‌پردازیم