مقاله


کد مقاله : 13980628192289

عنوان مقاله : مروری بر خواص و کاربردهای کامپوزیت‌‌های پلیمری بر پایه گرافن در صنعت نفت

نشریه شماره : 14 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 381

فایل های مقاله : 774 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

پلیمرها و کامپوزیت‌های آن به‌طور گسترده برای کاربردهای مختلف و به¬خصوص صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. ویژگی¬های پلیمرها با افزودن برخی مواد مانند سیلیکا، رس و مواد دیگر بهبود پیدا می‌کند و مواد هیبریدی یا کامپوزیت تولید می‌شود. از طرفی، در سال‌های اخیر با ورودنانوفناوری در این حوزه، بهبود زیادی در کاربردهای مختلف ایجاد شده است. با استفاده از نانوپرکننده‌ها و ورود آن به درون شبکه پلیمری، پلیمر نانوکامپوزیت تولید می‌شود که خواص فوق العاده‌ای،نسبت به پلیمر خالص از خود نشان می‌دهد و منجر به بهبود خواص گرمایی،فیزیکی و مکانیکی، پوششی، الکتریکی، نفوذپذیری، خواص جذبی وتأخیر در قابلیت اشتعال و...می‌شود. از میان نانوپرکننده‌های مختلف، گرافن به¬علت پیوند C-Cو ساختار شبکه لانه زنبوری شش¬وجهی، مساحت سطح ویژه بالا، استحکام مکانیکی و هدایت الکتریکی به¬عنوان گزینه¬ای مناسب در ترکیب با پلیمرها و تولید نانوکامپوزیت،مطرح است. نانوکامپوزیت‌‌های گرافنی با کاربردهای گسترده در صنعت نفت و گاز مورد استفادهقرار داده شده‌اند که عبارتند از کاتالیزور‌ها، جاذب‌ها، پوشش‌‌ها و مواد ضدخوردگی، جداکننده آب و نفت. بنابراین هدف این مقاله مروری بر سنتز گرافن و اکسیدگرافن و روش‌های پرکاربرد سنتز نانوکامپوزیت گرافن/پلیمر و کاربرد این مواددر صنعت نفت و گاز است. در نهایت بهبود خواص کامپوزیت در اثر افزودن گرافن به شبکه‌های پلیمری برای کاربردهای نفت و گاز مورد بحث و بررسی قرار داده می‌شود.