مقاله


کد مقاله : 13980628192285

عنوان مقاله : کاربرد نانوکامپوزیت¬های ضدمیکروب بر پایه نانوذرات نقره در صنایع بسته بندی مواد غذایی

نشریه شماره : 14 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 424

فایل های مقاله : 741 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

بدون شک سلامت مواد غذایی یکی از موضوعات مهم و حیاتی در زندگی بشر است. به همین دلیل بسته¬بندی و نگه-داری مواد غذایی که عدم توجه به آن، علاوه بر تأثیر روی سلامت مواد غذایی، موجب زیان¬های اقصادی فراوان نیز می شود، امروزه به¬شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مواد نانوکامپوزیتی پلیمری، به¬دلیل کاهش هزینه¬ها، افزایش ماندگاری مواد غذایی و همچنین مقاومت این نانومواد در مقابل عوامل محیطی، می¬توانند به¬عنوان ابزاری قدرتمند در بهبود اقتصاد، نقش مهمی ایفا کنند. در این مقاله به بررسی نانوذرات نقره كه یکی از پرکاربردترین نانوذرات در صنایع غذایی است، پرداخته شده که در بسته¬بندی مواد غذایی، به¬عنوان عامل ضدمیکروبی قوی ظاهر می¬شود. همچنین ویژگی¬های ابعادی، سازوكار مقابله نانوذرات نقره با باکتری¬های موجود در مواد غذایی و جابجایی این نانوذرات از بسته¬بندی به داخل مواد غذایی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در پایان می¬توان گفت که امروزه بهترین گزینه برای افزایش امنیت و سلامت مواد غذایی و همچنین بهداشتی مصرفی، استفاده از نانوکامپوزیت¬های بر پایه نانوذرات نقره است.