مقاله


کد مقاله : 139607121625188376

عنوان مقاله : مروري بر توليد گزينشي 1-هگزن از اتيلن با استفاده از کاتاليزورهاي متالوسني پايه کروم

نشریه شماره : 4 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 450

فایل های مقاله : 1.05 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

با توجه به گرايش روز افزون فهم فرآيندهاي الیگومرشدن اتيلن و پيشرفت آن در محيط هاي دانشگاهي و صنعتي، کاتاليزورهاي گزينش پذيرِ کروم براي تریمرشدن اتيلن در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. مهمترين محصول حاصل از الیگومرشدن اتيلن، آلفا اُلفين هاي خطي هستند که در توليد محصولاتي از قبيل کم کمونومرها، مواد فعال در سطح و روان کننده ها استفاده مي شوند. حدود نيمي از کمک مونومرهايي مانند 1-بوتن، 1-هگزن و 1-اُکتن براي توليد پلي اتيلن خطي از LLDPE مورد استفاده قرار مي گيرند. به طور معمول، توليد )LLDPE( سبک طريق فرآيند دو مرحله اي شاملِ توليد کمک مونومر و کوپليمر در دو راکتور مجزا صورت مي گيرد. اين در حالي است که فناوری جديد فرآيندهاي کاتاليزوري مورد نظر در راکتور مي انجامد. در اين مقاله، مروري LLDPE آبشاري، به توليد بر پژوهش هاي انجام شده در زمينه توليد گزينشي 1-هگزن از اتيلن با استفاده از کاتاليزورهاي متالوسني پايه کروم صورت گرفته است. همچنين استفاده از آن ها براي توليد پلي اتيلن خطي سبک به روش آبشاري يا درجا نيز بررسي شده است.