مقاله


کد مقاله : 13990929251333

عنوان مقاله : آموزش دانشگاهی پلیمر در تایلند

کلمات کلیدی : آموزش، ، پلیمر، ، تایلند

نشریه شماره : 19 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 71

فایل های مقاله : 249 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هوری میوه چی H.Mivehchi@ippi.ac.ir مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در این مقاله مروری، به وضعیت و چشم انداز آموزش علوم و فناوری پلیمر درکشور تایلند پرداخته می شود. در اين کشور، پنج کالج فناوری در رشته لاستیک، دیپلم علوم و فناوری لاستیک ارائه می دهند. چند دانشگاه مدرک کارشناسی علوم و فناوری پلیمر، لاستیک و یا مهندسی ارائه می دهند. تعدادی دانشگاه نیز در تایلند دوره های عالی را در علوم، فناوری و مهندسی پلیمر دایر کرده اند. گواهی کارشناسی ارشد برای چندین دهه است که ارائه می شود و درحال حاضر چندین برنامه دکتری نیز مجوز لازم را دارند. بیشتر اساتید دانشگاه ها دارای مدرک دکتری از یک کشور توسعه یافته اند، گرچه دانش آموختگان خود تایلند به تدریج در صنعت استخدام می شوند. در فرایند بررسی و مشاوره باید به جنبه های مختلف روند آموزش و تعلیم در مدارس تایلند توجه شود. در برنامه های آموزش عالی لازم است کمیت محدود سطح کارشناسی و مسائل فرهنگی نیز مد نظر قرار گیرد. هر سال بیشتر دانش آموختگان کارشناسی پلیمر و 80 درصد کارشناسان ارشد آن نیز به صنعت راه می یابند. از دانش آموختگان دوره دکتری 30 درصد وارد صنعت می شوند و تقریبا 50 درصد آن ها به عضویت هیئت علمی دانشگاه ها، به ویژه مراکز دانشگاهی جدید دور از مرکز، در می آیند و حدود 20 درصد هم وارد پژوهشگاه های دولتی می شوند.