مقاله


کد مقاله : 13990929251332

عنوان مقاله : بررسی عملکرد نانوسیم‌ها در هدایت یونی الکترولیت‌های پلیمری حالت جامد برای باتری‌های یون لیتیوم

نشریه شماره : 19 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 74

فایل های مقاله : 945 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حامد جمشیدی اول h.jamshidi@nit.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

نانوسیم‌ها (Nanowires) یا نانوساختارهای تک بعدی به دلیل ویژگی‌های گوناگون، چون پایداری حرارتی بالا، استحکام مکانیکی مناسب وخصوصیات الکترونیکی، مغناطیسی و نوری، بسیار موردتوجه قرارگرفته‌اند. خواص نانوسیم‌ها، کاربردهای فوق العاده زیادی در تمامی صنایع به ویژه به عنوان افزودنی برای بهبود هدایت یونی الکترولیت پلیمری در باتری یون-لیتیوم ایجاد کرده است. نانوسیم‌ها درالکترولیت‌های پلیمری می‌بایست، ثابت دی الکتریک و چگالی بالا داشته و همچنین سبب بهبود عدد انتقال یون، خواص مکانیکی، خواص حرارتی، شیمیایی، الکتروشیمیایی و هدایت یو نی شده که برای کاربرد در غشاها بسیارمهم است. نانوسیم‌های اکسیدی به واسطه ویژگی های مطلوب مانند بهبود هدایت یونی، افزایش عدد انتقال لیتیوم، بهبود خواص مکانیکی، پایداری حرارتی بالا و پنجره پتانسیل الکتروشیمیایی وسیع، به طور گسترده در الکترولیت‌های باتری استفاده می شوند. در این مقاله، نانوسیم‌های مورد استفاده در الکترولیت‌های پایه پلیمری و الزامات عملکردی، بررسی شده است. همچنین، روش‌های ساخت نانوسیم‌ها، الکترولیت‌های پلیمری و راهکارهای شناخته شده برای بهبود ویژگی‌های هدایت یونی، مکانیکی و الکتروشیمیایی شرح داده شده و اثرنانوسیم‌ها بر هدایت یونی و عملکرد الکتروشیمیایی باتری یون-لیتیوم نیز مطرح می‌شود.