مقاله


کد مقاله : 13990403237926

عنوان مقاله : آموزش پلیمر در کره

کلمات کلیدی : آموزش پلیمر، کره

نشریه شماره : 17 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 240

فایل های مقاله : 708 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هوری میوه چی h.mivechi@ippi.ac.ir مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

آموزش پلیمر در کره جنوبی همگام با صنعتی شدن این کشور، پس از جنگ 1953 کره، با برنامه ریزی جدید توسعه یافته است. پیامدهای جنگ مانند تخریب وسایل تولید باید جبران میشد تا صنعتی شدن و توسعه صنایع پلاستیک روند پویایی پیدا کند. در این مقاله رویکردهای مختلف آموزش پلیمر در دانشگاه ها و انجمن های علمی کره جنوبی مورد بحث قرار می گیرد و به دوره های کوتاه مدت و آموزش پلیمر از طریق شبکه اینترنت پرداخته می شود. تولید صنعتی وسایل الکترونیکی (تلویزیون، تلفن های همراه)، صنایع خودرو سازی، و کشتی سازی نیاز به نیروی کار بسیار ماهر مهندسان و دانشمندان علوم دارد که مواد پلیمری لازم را در دسترس قرار دهند. توجه مردم کره به آموزش، از جمله آموزش پلیمر می تواند نقش مهمی در پیشرفت فعلی کره جنوبی داشته باشد.