مقاله


کد مقاله : 13981226236105

عنوان مقاله : آموزش علوم پلیمری در جنوب قاره آفریقا

نشریه شماره : 16 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 88

فایل های مقاله : 189 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

علوم و فناوری پلیمر دو موضوع کلیدی هستند که ضمن توسعه مواد نوین و فرایندهای پیشرفته، روی همه جوانب زندگی روزمره بشر شامل مسکن و ساختمان، علوم کامپیوتر رايانه و ملزومات‌ پزشکی و بهداشتی تا استخراج و فراورش منابع طبیعی اثر گذاشته‌اند. پیشرفت در این زمينه‌ها نیاز به آموزش‌های بنیادين و پیشرفته علوم پلیمر از مدرسه تا دانشگاه دارد. از آن‌جا که آفریقا دارای منابع غنی طبیعی مانند نفت خام، فلزات و مواد معدنی است، برای رشد و توسعه مناطق روستایی، در دو دهه اخیر این قاره، از فعالیت‌های‌کشاورزی به صنعتی با تولید محصولات نوین روی آورده‌اند که موجب افزايش نیاز به امکانات، وسایل و پژوهش‌های فزاینده شده است. پیش نیاز چنین توسعه ای، گسترش زیرساخت‌ها و تسهیلات آموزش عالی از جمله در علوم و فناوری پلیمر است. این مقاله به وضعیت آموزشی علوم پلیمر در منطقه ماورای صحرای آفریقا می‌پردازد. به صورت مشخص کشورهای بزرگ‌تر این قاره شامل نیجریه، تانزانیا و زیمباوه مورد بحث قرار می گیرد و با آفریقای جنوبی مقایسه می شود.