مقاله


کد مقاله : 13981226236101

عنوان مقاله : مروری بر خواص رنگی، ریزساختارو کاربرد نانوالیاف نورتاب مبتنی بر نقاط کوانتومی

نشریه شماره : 16 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 102

فایل های مقاله : 1/51 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

مواد نانوساختار به دلیل خواص و ویژگی های منحصربه فرد و کاربرد روزافزون در دهه ی اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. نانوساختارهای صفربعدی مانند نقاط کوانتوم و یک بعدی مانند نانوالیاف با ارائه ی خواص منحصربه فرد در حیطه های بسیاری از جمله نوری، الکترونیکی و مغناطیسی کاربرد دارند. به دلیل کمبود اطلاعات در مورد این مواد، کاربرد آن ها با محدودیت روبه رو شده است. نانوالیاف ساخته شده بانقاط کوانتوم، رفتارهای نوری جالبی از خود نشان می‌دهند. استفاده از نقاط کوانتوم برای تولید نانوالیاف علاوه بر دارا بودن مزایا نسبت به رنگزاهای فلورسنتی مرسوم، خواص جالبیمانند قابلیت تنظیم طول موج نشر شده، ارائه می دهد. در این مطالعه، عوامل اثرگذار نقاط کوانتوم بر رفتار نانوالیاف بررسی می‌شود.از جمله این موارد می توان به چگونگی قرار گرفتن در نانولیف، غلظت و نحوه ی سنتز نقاط کوانتوم اشاره کرد. توده شدن نقاط کوانتوم در لیف موجب از دست رفتن برخی از خواص نوری نقاط کوانتوم می شود و تغییرات غلظت باعث تغییر در خواص ریزساختاری و نوری می شود و نحوه ی سنتز نقاط کوانتوم، خواص نوری آن ها را متأثر می کند .