مقاله


کد مقاله : 13980401190293

عنوان مقاله : لاستیک سبز؛ استایرن-بوتادین محلولی

نشریه شماره : 13 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 318

فایل های مقاله : 847 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

در دهه¬های اخیر، لاستیک سبز به¬دلیل خواص برتر به¬مرور جایگزین لاستیک¬های مرسوم شده است. مهم¬ترین دلیل برای تغییر رویکرد صنعت لاستیک، ذخیره انرژی، کاهش مصرف سوخت و صدا، کاهش رهایش CO2و افزایش طول عمر لاستیک است. در میان لاستیک¬های سنتزی، لاستیک استایرن-بوتادین بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است. تاکنون اصلاحات فراوانی بر روی الاستومر SBR به¬منظور بهبود خواص و سنتز لاستیک سبز انجام گرفته است. از مهم¬ترین آن¬ها می¬توان به جایگزینی روش محلولی به جای امولسیونی اشاره كرد. سنتز لاستیک استایرن-بوتادین به روش محلولیتوسط پلیمری شدنزنده، عمدتاً در حلال¬های هیدروکربنی و با استفاده از آغازگرهای آلی-فلزی انجام می¬شود. در این سامانه¬ها علاوه بر امکان کنترل ساختار پلیمر، وزن مولکولی و توزیع آن، می¬توان لاستیک¬هایی با خواص ویژه همراه با گروه¬های عاملی مشخص، سنتز کرد.هدف از این مقاله، مروری بر لاستیک استایرن-بوتادین با تمرکز بر روش محلولی آن (لاستیک سبز) است.