مقاله


کد مقاله : 13980401190292

عنوان مقاله : پوشش نوين بدنه خودروها

نشریه شماره : 13 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 323

فایل های مقاله : 995 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

برای جلوگیری از زنگ زدن بیش از حدبدنه خودروها، نیاز به پوشش سطحی، وجوددارد. در حال حاضر این پوشش سطح به روش الكتريكي انجام مي¬گيرد.در واقع به جای روش ساده غوطه¬ورسازي بدنه ماشین در ظرف حاوي رنگ، پوشش¬دهي با استفاده از واکنش الکتروشیمیایی اعمال می¬شود.فرایند پوشش الکتریکی شامل پنج مرحله است.این مراحل به صورت خلاصه عبارتند از: • پيش تميزسازي:برای حذف كثيفي و چربی روي فلز به¬كار مي¬رود. • فسفاته كردن: برای ارائه سطح بهتر به منظور رنگ¬آميزي و برای حفاظت در برابر خوردگی به¬كار مي-رود. • پوشش¬دهي الکتریکی: روش انتخابي رنگ¬آميزي است. • عمل شست¬وشو: برای حذف پوشش کرم رنگ است که به سطح فلز متصل نيست. • عمل پخت: برای شبكه شدن پوشش پليمري به¬كار مي¬رود.