مقاله


کد مقاله : 13980401190291

عنوان مقاله : مروری بر قالب‌گیری درشت مولکول‌ها و ريزاندام واره‌ها

نشریه شماره : 13 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 305

فایل های مقاله : 623 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

اصطلاح درشت¬مولكول‌به دسته‌ای از مولکول‌ها با جرم مولکولی زیاد که از واحدهای کوچک‌تر تشکیل شده‌اند، اطلاق می‌شود.درشت¬مولكول‌ها،شامل پروتئین‌ها، اسید‌های‌نوکلئیک،کربوهیدرات‌ها و ...استو نقش بسیار مهمی در حیات جانداران ایفا می‌کنند؛ بنابراین شناسایی و تشخیص درشت¬مولكول‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به¬منظورشناسایی و تشخیص درشت¬مولكول‌ها از روش‌های گوناگون مانند فلئورسانس، NMR، توموگرافی الکترون، الکتروفورز و HPLC استفاده می‌شود. روش سریع و دقیق برای تشخیص درشت¬مولكول‌ها، قالب‌گیری آن‌ها است. قالب‌گیری مولکولی یکی از مهم‌ترین روش‌های تشخیص و تعیین کمی انواع مولکول‌های کوچک، درشت¬مولكول‌ها و ريزاندام¬واره‌ها (باکتری و ویروس) است. برای قالب‌گیری درشت¬مولكول‌ها و ريزاندام¬واره‌ها، شیوه‌های مختلفی از جمله قالب‌گیری سطحی، میکروتماس و اپی‌توپ استفاده می‌شود. قالب‌گیری مولکولی در مقایسه با دیگر روش‌های تشخیص دارای ویژگی‌هایی از جمله هزینه کم، قابلیت تشخیص بالا، پایداری، حد تشخیص پایین و دوام طولانی مدت است. به¬دلیل این ویژگی‌ها از پلیمرهای قالب‌‍گیری شده در زمینه‌های مختلف مانند سوانگاري، دارو‌رسانی، نانو‌فناوری و فناوری حسگر استفاده می‌شود.