مقاله


کد مقاله : 13980401190290

عنوان مقاله : چاپگرهای سه بعدی با فناوری ساخت رشته های مذاب

نشریه شماره : 13 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 312

فایل های مقاله : 698 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

امروزه مدل¬سازی سه¬بعدی در رشته‌های گوناگونی همچون قطعه¬سازی، معماری، طراحی صنعتی، روباتیک، صنایع هوافضا و پزشکیرایج است.چاپسه¬بعدییا تولیدافزاینده به تولیدجسم سه¬بعدی قابل¬لمس از فایلی دیجیتالی گفته می-شود. به این ترتیب که جسم از پایین شروع به شکل گرفتن می¬کند و هرچه پیش می¬رود، لایه¬های بیشتریبر روی لایه¬های زیرین قرار می¬گیرد تا در نهایت، جسم چاپ¬شده کامل شود. جنس این لایه¬ها از مواد مختلفی از جمله پلیمر و فلزاتاست.امروزه چاپگرهای سه¬بعدی توانایی تولید هر نوع قطعه‌ای با هر شکل و هر زاویه‌ای را دارند. انواع مختلفی از چاپ سه¬بعدی تاکنون ساخته شده استکه انقلابی در صنعت، پزشکی، آموزشی، خودروسازی و نظامیایجاد کرده¬ است. دقت و سرعت فوق¬العاده چاپگرهای سه¬بعدی، آن¬ها را به محبوب¬ترین روش تولید، مبدل کرده است. در این مقاله،چاپگر سه¬بعدیبا فناوری FFFمورد بررسی قرار گرفته و اصول کلی کارکرد آن¬ها به¬طور کامل شرح داده می¬شود. محدویت¬ها و مزایای فناوری FFF نیز بررسی شده و روش¬هایی برای چاپ بهینه نمونه-های سه¬بعدی با این روش ارائه می¬شود. کلمات کلیدی