مقاله


کد مقاله : 13971227178297

عنوان مقاله : مروری بر کاربرد گرافن و مشتقات آن در سامانه های نوین دارورسانی

نشریه شماره : 12 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 629

فایل های مقاله : 997 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

بهبود کیفیت و کمیت دارودرمانی، مستلزم تلاش برای ابداع داروهای جدید یا ساخت ابزارهایی با توانایی دارورسانی کنترل شده است. اخیراً گرافن و مشتقات آن به دلیل خصوصیات منحصر به فرد فیزیکی- شیمیایی و نوری از قبیل مساحت سطح بالا، گروه های فعال قابل تغییر، زیست سازگاری و اثر حرارتی- نوری، به عنوان حامل های دارو مورد توجه قرار گرفته اند. گرافن، اکسیدگرافن و نوع کاهش یافته آن، نقاط كوانتومی گرافن و کامپوزیت های گرافن به عنوان گزینه های امیدبخش برای رهایش کنترل شده داروهای مختلف از قبیل داروهاي ضدسرطان، داروهاي با انحلال‌پذيری كم، آنتي‌بيوتيك ها، آنتي‌بادي‌ها، پپتيدها و ژن‌ها معرفی شده اند. در این مقاله برخی از پیشرفت های اخیر در مورد کاربرد گرافن و مشتقات آن در سامانه های دارورسانی نوین بررسی شده است.