مقاله


کد مقاله : 13970703164572

عنوان مقاله : آموزش پلیمر در آمریکا به همت کمیته برنامه ریزی آموزش پلیمر

کلمات کلیدی : -

نشریه شماره : 10 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 312

فایل های مقاله : 141 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

کمیته برنامه ریزی آموزش پلیمر در نشست پاییز انجمن شیمیایی آمریکا(ACS) در شهر آتلانتیک در سپتامبر 1974 تشکیل شد. این کمیته با هدف ترویج آموزش پلیمر بین اعضای انجمن و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها وظایف خود را شروع کرد. این کمیته در مدت کوتاهی خدمات قابل توجهی به آموزش پلیمر با کمک و حمایت شاخه های شیمی پلیمر و علوم و مهندسی پلیمر در انجمن شیمیایی آمریکا ارائه داد. کمیته وظیفه تعلیم دانشجویان و عموم جامعه را برای شناختن بنیادین علم بعهده گرفت، پلیمر ابزار مهمی برای فهم و درک نقش فناوری پلیمر در جامعه امروز است.