مقاله


کد مقاله : 139607151413288418

عنوان مقاله : عوامل موثر بر کارایی غشاهای استات سلولز در تصفیه آب

نشریه شماره : 5 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 413

فایل های مقاله : 1.27 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

با توجه به کاربرد روزافزون فرآيندهاي غشايي در اين مقاله به غشاهاي استات سلولز در تصفيه آب پرداخته شده است. در اين راستا ابتدا روش هاي ساخت غشا مرور شده و بر روش پر استفاده جدايش فازي تمرکز شده است. از آنجا که استات سلولز که پايه طبيعي دارد و از نخستين غشاهاي تجاري است داراي کاستي هايي است، در ادامه تلاش های پژوهشگران براي بهبود ويژگي هايي چون تراوايي، ميزان پس زني نمک و پروتئين، گرفتگي، خواص مکانيکي و گرمايي با وارد کردن افزودني، نانو ذره يا آميخته کاري، بررسي شده اند. همچنين به اثر ح الل، ضدحلال، غلظت پليمر و دماي حمام انعقاد بر کارايي اين غشاها پرداخته شده است.