مقاله


کد مقاله : 139607121613138369

عنوان مقاله : پوشش های مقاوم در برابر خوردگی برپایه سامانه های خودترمیم شونده

نشریه شماره : 3 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 506

فایل های مقاله : 1.44 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

استفاده از پوشش های پلیمری، یکی از روش های حفاظت فلزات در برابر خوردگی است. خوردگی در فلزات به عنوان فرایندی مخرّب باعث ایجاد خسارات اقتصادی قابل توجهی می شود. هزینه ی سالانه ناشي از پديده خوردگی در جهان بالغ بر 300 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. تنش های اعمال شده بر پوشش منجر به ریز و درشت در آن می شود که موجب نفوذ بیشتر رطوبت (Crack) بروز ترک های فلز با پوشش شده، منجر به خوردگی، افت (Interface) و اکسیژن در سطح مشترک چسبندگی و در نهایت جدا شدن پوشش از سطح فلز می شود. معمولاً قطعات آسیب (Gluing) چسباندن ،(Welding) دیده از طریق روش های مرسومی مانند جوشکاری ترمیم می شوند. اين روش ها براي ترمیم پوشش هاي (Patching) یا وصله زدن سطح، كاربردي نیستند. استفاده از سامانه خودترمیمی، روش جدیدی برای ترمیم ناحیه آسیب دیده در پوشش است.خودترمیمی به معنای توانایی مواد و تر یکبات در ترمیم آسیب دیدگی خود با کمترین مداخله عوامل خارجی است. در این مقاله به معرفی سامانه های خودترمیم شونده، نظریه های مربوط، نكات كليدي در انتخاب آن ها و آخرين دستاوردها در این زمینه پرداخته می شود.