مقاله


کد مقاله : 139607121539228353

عنوان مقاله : بررسی نقش کامپوزیت های پلیمری رشته پیچی شده در سازه های هوافضایی

نشریه شماره : 1 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 471

فایل های مقاله : 2.66 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

امروزه به استفاده از کامپوزیت های پلیمری در صنایع هوافضا به دلیل وزن بسیار کم و استحکام سازه‌ای مطلوب، توجه بسیاری شده است. همچنین این مواد، در برابر عوامل تحریک بیرونی، ایمنی بالاتری دارند و به¬خوبی از محتوای پوشانده شده خود، محافظت می کنند. یکی از روش های تهیه کامپوزیت¬های پلیمری، فرایند رشته پیچی است. در این روش می توان پوسته های کامپوزیتی با خصوصیات موردنظر را تهیه کرد. این امر با انتخاب الیاف (نظیر کربن، شیشه و کولار) و انتخاب پلیمر زمینه (گرماسخت، نظیر اپوکسی یا گرمانرم، نظیر پلی‌اتراتر‌کتون)، میسر می¬شود. انتخاب الیاف بر اساس حداکثر دمای هواگرمایی و انتخاب پلیمر زمینه بر مبنای حداکثر دمای کاربردی آن انجام می شود. تعیین مقدار الیاف نیز به حجم پلیمر زمینه استفاده شده، نوع الیاف و نوع پلیمر زمینه بستگی دارد. ضخامت کامپوزیت نیز بر اساس کاربرد نهایی و با انتخاب الیاف، پلیمر زمینه و لایه نشانی آن ها تعیین می شود. این مواد در اجزای هواپیما (نظیر بدنه، دم، پره و غیره)، هلی-کوپتر و سازه های موتور موشک کاربرد فراوانی یافته اند.