جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139607121539228353 بررسی نقش کامپوزیت های پلیمری رشته پیچی شده در سازه های هوافضایی
2 1396092811593719755 پوشش های نانوکامپوزیتی سل-ژل بر پایه سیلیکا حاوی بازدارنده خوردگی
3 13970121135251101564 انجمن های رئولوژی در قاره اروپا
4 13970121135410101565 انجمن چسبندگی
5 13970703164572 آموزش پلیمر در آمریکا به همت کمیته برنامه ریزی آموزش پلیمر
6 13980401190289 تعیین پارامترهای جریان‌یابی در سیالات دارای تنش تسلیم و لیزخوردگی در دیواره به کمک رئومتری جریان اسکوئیز
7 13980401190290 چاپگرهای سه بعدی با فناوری ساخت رشته های مذاب
8 13980401190293 لاستیک سبز؛ استایرن-بوتادین محلولی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 8 ( از 8 رکورد)