جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139607121530368349 پلیمرهای مورد استفاده درکاشتنیهای جراحی
2 13960712155318358 کاربرد فناوری ارگانو سیلان در پوش شها
3 139607121553518359 نانوکامپوزیت های هوشمند پلیمری حافظه شکلی
4 139607121556298361 غشاهای پلیمری پیل های سوختی
5 1396071216988365 آشنایی با فوم های ترکیبی و خواص آن ها
6 139607121621248372 شناسایی ریز ساختار و بررسی خواص فیزیکی مکانیکی، الکتریکی، حرارتی و رفتار رئولوژیکی نانوکامپوزیت های پلی اتیلن بر پایه گرافن
7 139609281212419756 تأثیر پیرشدگی بر ریزساختار و خواص فیزیکی - مکانیکی پلیمر اپوکسی و کامپوزیت های آن
8 139609281211419759 مروری بر روش های ساخت نانوکامپوزیت بر پایه کیتوسان در دارورسانی
9 1396122913633101396 نانوکامپوزیت های بر پایه ژلما در پزشکی
10 13970404145058112941 مروری برچارچوب‌هاینوین کامپوزیت پلیمری اکسید گرافن: سنتز و کاربردها
11 13970703164560 نانوکامپوزیت‌های هیدروژلی بر پایه نانوذرات سرامیکیبا کارکردهای مهندسی بافت
12 13971005166438 بررسی اثر نانوذرات بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار رئولوژیکی مذاب اسفنج‌های پلیمری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 12 ( از 12 رکورد)