جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139607121344488340 بررسي انواع رزين پلي بوتادي ان با انتهاي پرانرژي نیترا تدار شده (HTPB) هيدروکسيل و خواص پيشرانه جامد مرکب بر پايه آن
2 139612291349101395 پلیمرهای پرانرژی در پیشران‌ها:رزین پلي‌بوتادي‌ان با انتهاي هيدروکسيل پرانرژي(EHTPB)آزیدی و متصل به فلز
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)