مقاله


کد مقاله : 139612291416101398

عنوان مقاله : مونوليت هاي پليمري: معرفي، سنتز، ويژگي ها و كاربردهاي آن

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 460

فایل های مقاله : 1.16 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

در سال¬های گذشته، مونوليت¬هاي درشت تخلخل به عنوان نسل جديد و مفيد پليمرهای مورد استفاده در زمينه¬های مختلف در سطح آزمايشگاهي و صنعتي معرفی شده¬اند. اين پليمرها مي¬توانند از مخلوط همگن از مونومرها و حلال-هاي پروژني در داخل قالب تهيه شوند و داراي منافذ يا كانال¬هايي با سرعت جريان بالا هستند كه حلال از داخل آن¬ها با سرعت بالا و فشار متوسط مي¬تواند حركت كند. آن¬ها به علت دارا بودن ساختار متخلخل مي¬توانند در فرایندهاي مختلفي از جمله به عنوان فاز ساكن در انواع مختلف كروماتوگرافي، در راكتورهاي زيستي و در تراشه¬ها كاربرد داشته باشند. عوامل موثر در ساختار متخلخل اين مواد شامل نوع مونومر، نوع اتصال¬دهنده عرضي، زمان و دماي پليمري¬شدن، حلال استفاده شده در پليمري¬شدنو نوع آغازگر استكه با كنترل اين عوامل مي¬توان مونوليت موردنظر را متناسب با كاربرد آن سنتز كرد. اين مقاله مروري كوتاه در مورد انواع مونوليت¬ها و سنتز مونوليت¬هاي پليمري است. همچنين عوامل موثر در سنتز،عوامل تأثیرگذار در ساختار و روش¬هاي عامل¬دار كردن اين مونوليت¬ها بررسي شده است. در انتها بخشیاز كاربردهاي مونوليت¬هاي پليمري معرفي شده است.