مقاله


کد مقاله : 1396122913923101397

عنوان مقاله : نانوژل های پلیمری: روش های سنتز و کاربردهای دارورسانی

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 382

فایل های مقاله : 1.3 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

با درنظر گرفتن نیاز مبرم به بهبود روش¬های تشخیص و درمان فعلی، اکنون نانوفناوری در زمینه¬های بسیاری چون سامانه¬های رسانش داروهای نوین، فنون تصویربرداری، داربست¬سازی و جایگزینی استخوان، وسایل پزشکی، درمان سرطان، کنترل اشتها، آزمون¬های تشخیصی، هورمون درمانی و غیره برای درمان انواع بیماری¬های ویژه کاربرد دارد. نانوسامانه¬ها برخلاف سامانه¬های دارورسانی توده می¬توانند برای رهایش دارو وارد سلول شوند. افزون بر این از آنجا که نانومواد می¬توانند در بدن پس از تزریق به چرخش درآیند، آن¬ها قابلیت این را دارند که بیماری را در موضع آن هدف بگیرند.