مقاله


کد مقاله : 139612291329101394

عنوان مقاله : استفاده از نانو ذرات پلاسمونی در سلول های خورشیدی پلیمری لایه نازک

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 447

فایل های مقاله : 838 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

در این تحقیق با معرفی پلیمرهای رسانای متداول در سلول های خورشیدی پلیمری و استفاده از نانو ذرات دارای رزونانس پلاسمون سطحی (LSPR , Localized Surface Plasmon Resonance) مانند طلا و نقره، بهبود کارایی سلول های خورشیدی بررسی می گردد. استفاده از نانوذرات طلا و نقره در لایه های مختلف سلول خورشیدی پلیمری مورد بررسی قرار م گیرد. و در نهایت تاثیر ساختار نانوذرات بر روی کارایی سلول بیان می شود.