مقاله


کد مقاله : 139607151411488417

عنوان مقاله : سامانه های دارورسانی تشکیل شونده درجا

نشریه شماره : 5 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 372

فایل های مقاله : 1.02 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

سامانه های دارو رسانی تشکیل شونده درجا اخیرا توجه زیادی را به خود معطوف کرده اند. کاشتنی های دارو رسانی پس از تزریق شکل می گیرند و مزایای بسیاری دارند که می توان به دارو رسانی متمرکز، کاربرد آسان، فعالیت پایدار دارو، کاهش عوارض جانبی مرتبط با رسانش منظم و هم چنین بهبود سازگاری و راحتی بیمار اشاره کرد. همه اینها سبب شده که شرکت های بزرگ دارو سازی دنیا، برای پیش بردن این نوع سامانه های دارورسانی گام های عظیمی بردارند و علاقه ی خود را به یون ها، و تغییر حلال در این روش ،pH ، آن نشان دهند. عوامل مختلفی از قبیل دما مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله تنها در خصوص شکل گیری سامانه ها به روش تبادل حلال پرداخته شده است. اشکال اصلی این نوع سامانه ها، رهایش اولیه یا انفجاری آنهاست. به همین منظور در اینجا به طور کامل در مورد عوامل تأثیر گذاری که بر روی رهایش انفجاری و سایر راهبردهای مختلف اصلاح که به منظور کاهش رهایش انفجاری استفاده می شوند بحث می شود. کارایی استفاده از حلال های زیست سازگار مختلف و همچنین زیست تخریب پذیری و پایداری فرمول بندی مورد بحث قرار می گیرد.