مقاله


کد مقاله : 1396071216988365

عنوان مقاله : آشنایی با فوم های ترکیبی و خواص آن ها

نشریه شماره : 3 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 425

فایل های مقاله : 1.93 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

فوم های ترکیبی موادی مهندسی هستند که از یک فاز ماتریس و یک فاز تقویت کننده یعنی میکروبالن تشکیل شده اند. با توجه به خواص بسیار مطلوب این مواد از قبیل سبکی، استحکام فشاری بالا، جذب آب پایین، ثابت دی الکتریک پایین و ... فوم های ترکیبی کاربردهای روز افزونی در صنایع مختلف به ویژه حمل و نقل و هوافضا، یافته اند. خواص این مواد به وسیله جنس میکروبالن ها و رزین تشکیل دهنده ماتریس تنظیم می گردد. همچنین در سال های اخیر انواع جدیدی از این فوم ها با نام فوم های ترکیبی درجه بندی شده براساس عملکرد و نیز فوم های ترکیبی بر پایه مواد سیمانی معرفی شده اند. با توجه به اهمیت کاربردی این مواد درصنعت، تحقیقات گسترده¬ای در جهت بهبود خواص مختلف آن ها از قبیل خواص مکانیکی، دینامیکی-مکانیکی، حرارتی و الکتریکی آن ها و نیز بررسی های مورفولوژیکی فراوان بر روی آن ها انجام شده است. در این پژوهش ها تلاش شده است تا با تغییر ضخامت و جنس میکروبالن ها، بهبود سطح مشترک ماتریس و میکروبالن و همچنین استفاده از افزودنی های گوناگون نظیر نانو ساختارها و... به ماتریس خواصی متناسب با کاربردهای روز افزون این مواد ایجاد گردد.