مقاله


کد مقاله : 13960712169588366

عنوان مقاله : مروری بر تهیه، خواص و کاربردها ی پلی اوره ها

نشریه شماره : 3 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 451

فایل های مقاله : 1.14 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

اگر چه شيمي و فناوری پلي اوره ها در سال هاي اخير مورد توجه واقع شده است، اما شيمي اوره به صدها سال پيش برمي گردد. اوره اولين بار توسط وهلر در سال 1829 سنتز شد. از نظر ساختاري اوره همانند دي آميدي است كه از كربنيك اسيد مشتق شده است. مطالعه اوليه بر روي پلي اوره ها توسط باير انجام شد. پلی اوره ها دسته ای از الاستومرها هستند که امروزه کاربرد وسیعی در صنعت پیدا کرده اند. در سال 2014 مصرف جهانی پل یاوره در حدود 45000 تن بود که بیش از 70 % آن در زمینه پوشش ها و موارد مشابه و حدود 25 % آن در حوزه تولید تجهیزات بود. این پلیمرها عموماً از واکنش د یایزوسیانا ت ها با دی آمین ها از طریق سازوکار پلیمری شدن رشد مرحله ای تهیه می شوند.