مقاله


کد مقاله : 13960712161268368

عنوان مقاله : دندریمرها و پلیمرهای دندریتیک

نشریه شماره : 3 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 468

فایل های مقاله : 1.3 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

دندریمرها درشت مولکول هایی سه بعدی، پرشاخه و تک وزن هستند که ساختاری متشکل از هسته، واحدهای تکرار شونده و گروه های انتهایی دارند. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی دندریمرها باعث توسعه کاربرد آنها در زمینه های مختلف علمی به عنوان کاتالیزور، سامانه های حامل و نانومواد شده است. دو روش همگرا و واگرا برای سنتز دندریمرها به کار می روند. اخیرا روش های جدیدی برای سنتز دندریمرها توسعه یافته است. کوپلیمرهای خطی دندریتیک ساختارهایی هیبریدی هستند که شامل دو ساختار درشت مولکول مختلف در کنار هم هستند.