مقاله


کد مقاله : 139607121549218356

عنوان مقاله : مروری بر آلیاژسازی پلیمری و اثر آن بر بهبود خواص مکانیکی پلیمرها

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 491

فایل های مقاله : 2.32 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

آلیاژسازی پلیمری به دلیل امکان انتخاب گستره وسیعی از مواد و توانایی طراحی محصولی با خواص دلخواه و مقرون به صرفه، اهمیت ویژه ای دارد. بهبود خواص مکانیکی آمیزه نهایی به گون های که معایب پلیمرهای به کار رفته در آلیاژ مورد نظر بهبود یابد، از مه مترین نتایج آلیاژسازی است. این مقاله به بررسی اجمالی خواص مکانیکی آلیاژهای متداول تهیه شده در شرایط گوناگون اختلاط همراه با سازگارکنند ههای مختلف می پردازد.