مقاله


کد مقاله : 139607121536218351

عنوان مقاله : اصلاح سطح الكتروشيميايي پليمرها توسط یون نقره 2

نشریه شماره : 1 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 381

فایل های مقاله : 763 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

در سال هاي اخير، وجود روشي مؤثر برای اصلاح سطح پليمرها قبل از رنگ‌آميزي، به‌منظور استفاده در صنايع مختلف به‌ويژه صنایع خودروسازي به‌شدت احساس مي شود. در روش‌هاي متداول صنعتي اصلاح سطح همچون شعله‌گيري به علت نبود استحكام چسبندگي مناسب در مناطق داراي انحنا يا خارج از دسترس، رنگ‌پذيري پليمرها در دراز مدت با مشكلاتي روبه رو می شود. استفاده از روش‌ الكتروشيميايي غير مستقيم به منظور اصلاح سطح پليمرها در سال‌هاي اخير مورد توجه محققان مختلفی قرار گرفته‌است. در اين روش، سطح پليمر با يون‌هاي اكسيد‌كننده‌ قوی مانند نقره (II) كه با اعمال جريان الكتريكي قبلاً در يك راكتور الكتروغشايي توليد شده‌اند تماس پيدا می کند و باعث تشکیل عوامل قطبي روي سطح پلیمرمی شود. در اين مقاله ابتدا بين روش‌هاي متداول صنعتي و روش الكتروشيميايي اصلاح سطح مقايسه‌اي انجام می گیرد، سپس درباره مكانيسم واكنش‌هاي انجام شده روي سطح اصلاح شده با روش الكتروشيميايي بحث خواهد شد. درانتها نتايج برخي آزمون هاي عملكردي سطح اصلاح شده با نقره II گزارش می شود.