مقاله


کد مقاله : 139607121352208345

عنوان مقاله : لوله های پلی اتیلنی با دیواره های موجدار

نشریه شماره : 6 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 394

فایل های مقاله : 1.27 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

لوله های پل یاتیلن موجدار با دارا بودن مقاومت فشاری بالا و پوشش بیرونی دندانه دار با ظاهری مدور، سال ها است که به عنوان محصولی مهندسی استفاده برای استاندارد سازی تولید این نوع لول هها DIN و 16961 EN 13476- می شوند، 1 تدوین شده اند. لوله های موجدار، معمولا برای انتقال آب زهکشی و فاض الب استفاده می شوند که خود یکی از بزر گترین دلایل رجحان استحکام بالاو مسائل اقتصادی بطور همزمان است. ظاهر دندانه دار بر روی سطح بیرونی این لول هها برای بهبود مقاومت لوله به فشار خارجی استفاده می شود. ع الوه بر مقاومت شیمیایی یکی از مه مترین ویژگی های پروفی لها و پوشش دندانه دار، مقاومت به سایش بالای آن ها است.دراین مقاله دلایل رشد و توسعه این محصول منحصربه فرد با لحاظ نمودن عواملی همچون مشخصات کلی، مزایا، ویژگی های مواد اولیه و خواص بلند مدت نظیر استحکام حلقوی و انعطا فپذیری با محاسبات استاتیکی بررسی می شود. همچنین نتایج تحقیق انجام شده در مورد بررسی مقاومت حلقوی و بهینه سازی تولید این نوع لوله ارائه م یشود. *