تماس با ما

آدرس پستی دفتر نشریه:

تهران، اتوبان تهران- کرج، خروجی 15، بلوار پژوهش،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، اتاق 262

صندوق پستی: 115-14965

تلفن تماس:   44787060-021

پست الکترونیکی:  irdpt.ips@gmail.com
پایگاه اینترنتی: www.irdpt.ir